Ny minnesplats på Camp Northern Lights

Den första advent 2010 invigdes en ny minnesplats för avlidna i tjänsten vid de svenska och finländska kontingenterna samt Provincial Reconstruction Team, Mazar-e-Sharif (PRT MeS) i Afghanistan. Personalen var samlade före dagens gudstjänst för att tillsammans inviga detta monument som färdigställts under den gångna hösten. Tillsammans lade de grunden till denna nya minnesplats genom en stund av stillhet och eftertanke.

Personalen som var närvarande på Camp Northern Lights var samlad för att inviga den nya minnesplatsen på kvällen den 28 november 2010. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Chefen för FS 19, överste Gustaf Fahl, talade bland annat om de saker som får oss att göra vårt jobb; kamratskapen, viljan att göra gott för människorna i Afghanistan, den effektiva sjukvårdstjänsten och vetskapen att den som stupar inte blir glömd.
Chefen för FS 19, överste Gustaf Fahl, talade bland annat om de saker som får oss att göra vårt jobb; kamratskapen, viljan att göra gott för människorna i Afghanistan, den effektiva sjukvårdstjänsten och vetskapen att den som stupar inte blir glömd. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
FS 19:s pastor, Anders Radix, talade i invigningsceremonins slutskede. Anders är den som utformat den nya minnesplatsen på Camp Northern Lights.
FS 19:s pastor, Anders Radix, talade i invigningsceremonins slutskede. Anders är den som utformat den nya minnesplatsen på Camp Northern Lights. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Idag vid invigningen bär minnesstenen nio namn. Vi hoppas alla att de aldrig ska bli fler.
Idag vid invigningen bär minnesstenen nio namn. Vi hoppas alla att de aldrig ska bli fler. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Chefen för FS 19, överste Gustaf Fahl, talade bland annat om de saker som får oss att göra vårt jobb; kamratskapen, viljan att göra gott för människorna i Afghanistan, den effektiva sjukvårdstjänsten och vetskapen att den som stupar inte blir glömd. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
FS 19:s pastor, Anders Radix, talade i invigningsceremonins slutskede. Anders är den som utformat den nya minnesplatsen på Camp Northern Lights. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Idag vid invigningen bär minnesstenen nio namn. Vi hoppas alla att de aldrig ska bli fler. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Den nya minnesplatsen innebär ingen lång flytt. Cirka 25 meter kan också det vara att ta i. Den gamla platsen låg rakt framför ingången till kapellet och den nya befinner sig nu längs den norra långsidan på samma hus.

Enkelhet
Monumentet är mycket enkelt. En stenmur, en triangel i marken som övergår i en cirkel där själva minnesmärket inryms i en rund sfär i triangelns spets. Märket är utformat så att det har två delar. En är mer allmän och vetter från kapellet. På denna sida av minnesmonumentet står endast två ord: ”In remembrance”. Den andra sidan, insidan, bär en stenplatta med namnen på de som avlidit i tjänsten för människorna i Afghanistan. Idag, vid denna invigning, bär minnesmärket namnen från nio personer som fallit offer för denna långa konflikt. Där finns namnen efter fem svenskar, en finländare, två afghaner och en britt. Det senaste namnet är Kenneth Wallins. Han tillhörde vårt eget förband och föll offer för denna konflikt väster om Mazar-e-Sharif den 16 oktober 2010. Offrens minnesplattor är också de enkla. Där finns grad eller befattning, namn samt födelse- och dödsdag tillsammans med respektive nationsflagga från det land som personen kommit från.

Den gamla minnesplatsen
Namnen från tidigare avlidna har fram till idag burits av stentavlor på den gamla minnesplatsen. Dessa tavlor lossades denna kväll och fördes till det nya minnesmärket. Där placerades de i en låda som stängdes. Lådan kommer därefter att förvaras i kapellet på PRT MeS. Med denna symboliska handling flyttades så dessa personers minnesmärken över till den nya minnesplatsen där offren kommer att hedras i framtiden

Invigningsceremoni
Personalen stod samlad klockan halv åtta på kvällen. Chefen för FS 19, överste Gustaf Fahl, höll ett kort tal inför denna invigning. Därefter flyttades de stenar som fram till denna dag funnits på den gamla minnesplatsen till den nya. Det nya monumentet avtäcktes i anslutning till den solosång som sjöngs av Mikael Åström. Detta följdes av en betraktelse av FS 19:s pastor, Anders Radix, och ceremonin avslutades med psalmen 297: Härlig är jorden, som sjöngs av de närvarande på platsen. När denna ceremoni var över tog kvällens gudstjänst vid och de församlade kunde där konstatera att det idag var den första advent, den första söndagen i kyrkoåret. Början på något nytt, precis som det som nu börjar för vår nya minnesplats på Camp Northern Lights.