Mats Ström blir ny C FMLOG

Mats Ström tar över efter Ulf Nordlander den 1 december som chef för Försvarsmaktens logistik men tillträder först den 1 april. Han är chef för Trängregementet och tjänstgör just nu som Chef LMT (Liaison Monitoring Team) i  Kosovo.

Mats Ström blivande chef för Försvarsmaktens logistik Foto: Eva Nilsson