Nato-generalens rådgivare i Afghanistan

Conny Hansen från Halmstad garnison tjänstgör sedan fyra månader på en, för en svensk officer, ovanlig befattning i den Nato-ledda Isaf-styrkans operativa stab, Isaf Joint Command (IJC), i Kabul. Han är chef för den analysgrupp som lämnat betydelsefulla underlag till Nato-toppmötet i Lissabon den 19-20 november. Han är också rådgivare till general Rodriguez, Isaf-styrkans näst högste chef i Afghanistan, när det gäller bedömning av säkerhetsutvecklingen i landet.

Conny Hansen hemma i Halmstad på en kort ledighet från sin tjänst i Afghanistan. Foto: Försvarsmakten
Folklivet på Kabuls gator är en indikator på ett förbättrat säkerhetsläge.
Folklivet på Kabuls gator är en indikator på ett förbättrat säkerhetsläge. Foto: Conny Hansen Försvarsmakten
Isaf stödjer den afghanska armén genom utbildning av gruppchefer.
Isaf stödjer den afghanska armén genom utbildning av gruppchefer. Foto: Conny Hansen Försvarsmakten
Conny Hansen på IJC stabsområde i Kabul.
Conny Hansen på IJC stabsområde i Kabul. Foto: Försvarsmakten
Folklivet på Kabuls gator är en indikator på ett förbättrat säkerhetsläge. Foto: Conny Hansen Försvarsmakten
Isaf stödjer den afghanska armén genom utbildning av gruppchefer. Foto: Conny Hansen Försvarsmakten
Conny Hansen på IJC stabsområde i Kabul. Foto: Försvarsmakten

Genom sin befattning i Isaf:s operativa stab, där det totalt finns två svenskar bland 1300 stabsmedlemmar, har Conny Hansen fått en, för en svensk officer, unik helhetssyn och inblick i situationen i hela Afghanistan. Målsättningen med Isaf-styrkans arbete är tydlig: afghanernas medinflytande och förmåga att ta eget ansvar för landets utveckling och framtid ska öka.
- Allt handlar om säkerhetsutvecklingen, säger han. En stor del av min grupps arbete handlar om bedömning av när afghansk polis och militär är redo för att ta över ansvaret i olika delar av landet. Begreppet ”transition” uppkom i samband med Kabul-konferensen i somras, och sedan augusti gör vi regelbundet analyser och bedömningar som kommer att ligga till grund för hur överlämningsprocessen ska genomföras.

Nyanserad bild av framgång

Conny Hansens grupp består av drygt tio välutbildade operationsanalytiker, som med 15-16 timmars arbetsdag sju dagar i veckan, arbetar i cykler om sex veckor. I slutet av varje analys- och bedömningscykel träffas alla regionala chefer både inom Isaf och den afghanska armén och polisen för att diskutera resultatet av sex veckors intensivt arbete.
- I begreppet säkerhet ingår, förutom militär säkerhet, många ”civila” frågor, upplyser han. Vi diskuterar även uppbyggnaden av fungerande myndigheter och olika utvecklingsprojekt i samhället för att till exempel öka antalet arbetstillfällen och tillgång till mat, vatten och elektricitet. Måttet på framgång kan inte enbart mätas på ett traditionellt militärt sätt när det handlar om upprorsbekämpning som i Afghanistan.
- Vi bedömer till exempel hur välfyllda basarerna är, vad varorna kostar, om folk rör sig ute på gatorna och skickar sina barn till skolan, tillägger han.

Avgörande tid

Operationstempot är för närvarande högt. Det finns ett politiskt ”fönster” fram till nästa sommar med nuvarande numerär om närmare 150 000 Isaf-soldater på plats i Afghanistan. Därefter kommer Isaf-styrkan att minska, och verksamheten behöver anpassas därefter.
- Vi vill åstadkomma så mycket som möjligt medan vi har resurserna, men det handlar inte främst om att vinna rent militärt, betonar han. Människorna ska kunna känna sig trygga, ha arbete, skicka sina barn till skolan och röra sig fritt.  

Conny Hansen har delvis en annan bild av säkerhetsläget än den som brukar presenteras i svensk media.
- I Kabul har det blivit betydligt lugnare under de senaste månaderna, säger han. När det gäller säkerhetsläget i de södra delarna av landet, där vi sedan september har genomfört en stor offensiv mot talibankontrollerat område, har Isaf-styrkan och afghansk militär och polis återtagit kontrollen till stor del.

Analysgruppen som han leder har arbetat hårt för att lämna ett gediget underlag till Nato:s toppmöte i Lissabon i slutet av veckan. Då kommer medlemsländernas stats- och regeringschefer att träffas, och utvecklingen i Afghanistan finns på dagordningen.
- Nu håller vi nästan andan medan vi väntar på resultatet av toppmötet, säger han. Efter det får vi veta om nuvarande strategi får fortsatt förtroende, och vad vi ska lägga fokus på under det fortsatta arbetet för en positiv utveckling i Afghanistan.