Mina oskadliggjord på västkusten

I veckan oskadliggjorde minröjningsfartyget HMS Sturkö en mina från andra världskriget. Bottenområdet utanför Nidingen på svenska västkusten blev därmed säkrare.

Den fjärrstyrda undervattensfarkosten sjösätts (arkivbild) Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Minan var mycket välbehållen efter alla dessa år på botten
Minan var mycket välbehållen efter alla dessa år på botten Foto: HMS Sturkö/Försvarsmakten
Minan var mycket välbehållen efter alla dessa år på botten Foto: HMS Sturkö/Försvarsmakten

Den aktuella minan var sannolikt en del i en gammal svensk minering från andra världskriget. En fiskare fick  upp den i sin trål tidigare under hösten och gjorde det korrekta, släppte ner trålen och rapporterade vad som hänt och positionen. En navigationsvarning utfärdades för att varna andra fiskare. Minröjningsfartyget Sturkö fick i uppdrag att röja minan när möjlighet fanns och under onsdagen sprängdes minan med en laddning från fartygets obemannade undervattensfarkost. Sprängningen gick helt planenligt

– Minan var i mycket gott skick, trots att den legat på botten i närmare 70 år, säger Ola Sahlin som är fartygschef på HMS Sturkö.

Fartyget sökte även i minans omedelbara närhet för att se om fler minor kunde påträffas men inga hittades.

Minor runt Sveriges kust, då och nu

Under krigen fälldes ungefär
165 000 sjöminor i Östersjön och ytterligare tusentals på den svenska västkusten. Uppskattningsvis 40 000 av dessa ligger kvar på havsbotten. Detta gör sannolikt Östersjön tillsammans med Västerhavet till det havsområde med den största koncentrationen av ammunition och minor i världen.

De gamla minorna ligger på botten och utgör ingen omedelbar fara för sjöfarten, men risker finns i samband med undervattensarbete, sportdykning och fiske. Minorna rör sig också med undervattensströmmar och kan således komma nära stränder och andra skärgårdsområden där allmänheten rör sig. FOI, Försvarets forskningsinstitut, konstaterar att sprängämnet i minorna kan vara stötkänsligt och ska därför hanteras med största försiktighet.