Militärpolisen – ett multinationellt verktyg

Militärpolisens främsta uppgift är att upprätthålla ordning och säkerhet inom Nordic Battlegroup. När då enheten består av fem olika nationer med olika länders regler kan detta ses som en något tuff uppgift, men tack vare övning och bra personal har det lösts ut på ett bra sätt.

Multinationellt polissamarbete. Militärpoliser från de fem deltagande nationerna ingår i samma enhet i NBG. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Den främsta uppgiften är att hålla ordning och säkerhet inom Nordic Battlegroup.
Den främsta uppgiften är att hålla ordning och säkerhet inom Nordic Battlegroup. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Rickard Pålsson är plutonchef för militärpolisenheten som består av 40 soldater.
Rickard Pålsson är plutonchef för militärpolisenheten som består av 40 soldater. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Den främsta uppgiften är att hålla ordning och säkerhet inom Nordic Battlegroup. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Rickard Pålsson är plutonchef för militärpolisenheten som består av 40 soldater. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

– Anledningen till att enheten är multinationell beror på att varje soldat har rätt att bli förhörd på sitt eget språk och dömas efter sitt eget lands regler, säger plutonchef Rickard Pålsson. Han berättar vidare att plutonen består av 34 soldater plus en personskyddsgrupp på sex man. Varje nation är som sagt representerad men dessvärre är det få kvinnor i plutonen. Det är viktigt att fördelningen mellan kvinnor och män blir jämnare. Det är lättare för en kvinnlig soldat att få kontakt och skapa ett förtroende med kvinnor och barn i insatsområdena.

Flera regelverk

Varje lands regler gäller men det är inget som hindrar att de förstärks med egna överenskommelser inom Nordic Battlegroup. Ett exempel kan vara att det är nolltolerans avseende promillehalten för all fordonskörning, vilket gäller för samtliga länders soldater. Vid insats ser man över aktuellt lands regelverk och beaktar att det tillförs redan givna regler. Och det är då inte bara landets lagar som man tar hänsyn till utan även den kultur som gäller där.
– För att vi ska få en ömsesidig respekt för varandra, soldater och människorna på plats, måste vi ta hänsyn till den kultur som gäller i landet, poängterar Rickard.

Minska trafikolyckor

Ingunn Løvik, som är officer från Norska försvarsmakten tycker övningen varit bra och lärorik då det har varit många moment kopplat till funktionen. Hon tycker det har varit bra att öva multinationellt innan eventuell insats. Däremot skulle hon vilja att det engelska språket användes mer än det gjort.
– Det är lätt hänt att många av oss pratar svenska för att de flesta kan det, tillägger hon.

Att få soldaterna att förstå Militärpolisens roll är en annan utmaning att arbeta på.
– I många insatser är det fler som skadas i trafiken än vid insats. Där är vår roll att stödja och kontrollera att uppsatta regler följs så färre olyckor sker, säger sergeant Brennan från Irland.

Enligt sergeant Brennan från Irland arbetar militärpolisen ingående i NBG alltid utifrån orden ”We are always fair, firm and friendly”. Brennan som har en gedigen erfarenhet med sju insatser bakom sig säger; 
– Orsaken till att jag fortsätter göra insatser är att jag vet att det jag gör bidrar till att förbättra livet för människor i andra länder.