Lyckat tillslag skapar förutsättningar

Nordic Battlegroup har nu varit i det fiktiva insatsområdet i drygt en vecka och gjort flera tillslag mot platser där motståndsgruppen tidigare tagit kontroll. NBG.s underrättelseenheter har genom spaning och kartläggning lyckat identifiera det högkvarter där såväl motståndsgruppens ledare som ett stort ammunitionsupplag finns.

Soldaterna i NBG omringade området, klippte hål i stängslet och tog sig in för att ta kontroll över motståndarna. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
Motståndsmännen sköt ner NBG:s obemannade spaningsflygplan under förhandlingarna.
Motståndsmännen sköt ner NBG:s obemannade spaningsflygplan under förhandlingarna. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
Motståndsgruppens ledare, general Ståhle.
Motståndsgruppens ledare, general Ståhle. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
”I surrender”, en motståndare ger upp mitt under en eldstrid.
”I surrender”, en motståndare ger upp mitt under en eldstrid. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
Motståndsmännen sköt ner NBG:s obemannade spaningsflygplan under förhandlingarna. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
Motståndsgruppens ledare, general Ståhle. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
”I surrender”, en motståndare ger upp mitt under en eldstrid. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten

På tisdagsmorgonen var all information sammanställd som underlag för insatsen som sattes igång redan i gryningen.

Bataljonen slog till mot två platser, högkvarteret i Axvall och ammunitionsupplaget i Bjärsjö. En ring slogs runt Axvall för att förhindra styrketillväxt samtidigt som ett försök till förhandling inleddes.
– Det skedde en kort förhandling och vi hade en väldigt negativ inställning, säger Lukas Johansson som spelade motståndsgruppens förhandlare.

Sköt ner UAV

Förhandlingen avslutades utan någon lösning på konfliktsituationen när motståndarna sköt ner en UAV, ett obemannat spaningsflygplan. Detta trots att attackflyg cirklade i luften över dem.
– Alla funktioner kring NBG övas, både i luften och på marken, berättar Niklas Asklander som ledde övningsmomentet.
Motståndsgruppen gick sedan till attack flera gånger. Detta ledde i sin tur till att NBG var tvungen gå till motangrepp. Båda ingångarna in till området var minerade men med listiga undanmanövrar lyckades soldaterna ta sig in till området genom att klippa hål i stängslet på en plats där inga mineringar fanns.

Ingripande

Ljudet från skottsalvor dånade bland husen och krutröken var tät i den kalla höstluften. Motståndsmännen bjöd länge på ett hårt motstånd till de insåg att NBG var övermäktiga. Flera av dem valde att ge upp genom att närma sig med uppsträckta händer, skrikandes ”I surrender”. Både motståndsmän och sårade soldater omhändertogs snabbt av NBG:s sjukvårdspersonal för vidare transport till mer kvalificerad vård.

Efter några timmars strid hade området säkrats. Motståndsmännen var tillfångatagna och ammunitionsupplaget i Bjärsjö kontrollerades nu av NBG. Med kärnan i motståndsgruppen under kontroll underlättas nu arbetet att börja skapa en dräglig tillvaro för invånarna i det fiktiva landet Southland. Detta ska bland annat ske genom att fortsätta stävja olaglig verksamhet som pågår i området.