Livräddande åtgärder

För första gången i en internationell insats ska Sverige skicka ambulanshelikopterpersonal för att stödja styrkan i Afghanistan.

Instruktör Annika Törnqvist hjälper Anders Bengtsson och Nicklas Arwidsson att ta hand om en skadad. Foto: Camilla Eliasson
Eleverna övar i en så autentisk miljö som det går att skapa. Här arbetar de i en helikopter
Eleverna övar i en så autentisk miljö som det går att skapa. Här arbetar de i en helikopter Foto: Camilla Eliasson
Eleverna övar i en så autentisk miljö som det går att skapa. Här arbetar de i en helikopter Foto: Camilla Eliasson

Ambulanshelikopterpersonalen som nu utbildas ska evakuera skadade för snabb transport från otillgängliga områden. De åtta utvalda, läkare och sjuksköterskor har under fem veckor övats på Försvarsmedicincentrum i Göteborg. Både i teoretisk utbildning och i iscensatta scenarion som innehåller så väl mänskliga skademarkörer som naturtrogna dockor med svåra skador får de öva sig i olika medicinska situationer.

Realistiska förhållanden

På golvet i ett rum med blinkande lampor, störande ljud och filmvisning ligger en naturtrogen docka med bortsprängt ben, som styrs ifrån ett kontrollrum. Den pratar och reagerar på alla insatser, syresättningen går ner och en lunga måste ventileras. Man stoppar blödning och kontrollerar helikopterns ankomst och förbereder för transport. I ett annat rum arbetar ett annat team med en svårt sjuk man under helikoptertransport. Utrymmet är begränsat, det är mörkt och skakigt. Förhållandena är så naturtrogna de kan vara i en stillastående helikopterkropp inne i hall och koncentrationen är hög.

Magnus Häggquist, sjuksköterska, säger att utbildningen har byggts upp med mycket föreläsningar.
– Men mest givande är nog ändå att få öva praktiskt med utrustningen och i praktiken använda det vi lärt oss.

Magnus har tidigare varit i Afghanistan 2008 - 2009 och även ingått i ett militärtobservations team, MOT. Han pratar om otillgängliga miljöer och transportproblem, något som i en nödsituation kan avgöra om liv eller död.

Sjukvårdspersonalen utbildas i ett tätt samarbete med helikopterbesättningen. Nästa vecka ska gruppen till Uppsala för övning med riktiga helikoptrar tillsammans med den slutliga helikopterbesättningen. Utbildningen och gruppen är klar för insats till våren, förhoppningen ska de vara operativa från och med april 2011.