Kvinnliga nordiska kadetter möttes i Halmstad

– Ta nu chansen att utbyta erfarenheter och dela med er till varandra, uppmanade chefen för Militärhögskolan i Halmstad (MHS H), Hans Hansson, när han välkomnade ett 40-tal kvinnliga blivande officerare och specialistofficerare från Sverige och Danmark till årets kadetträff - tre dagar fyllda av föreläsningar, idrottsaktiviteter och tid att helt enkelt umgås och lära känna varandra.

Årets tema, fysiskt stridsvärde, diskuterades på kadettträffen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Helena Andersson och Emelie Molén Eskhult deltog i kadetträff för första gången.
Helena Andersson och Emelie Molén Eskhult deltog i kadetträff för första gången. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Christina Bengtsson, världsmästare i skytte, föreläser på temat ”Mindre rädsla – större fokus”.
Christina Bengtsson, världsmästare i skytte, föreläser på temat ”Mindre rädsla – större fokus”. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Danska kadetter delar med sig av sina erfarenheter när det gäller kost och träning.
Danska kadetter delar med sig av sina erfarenheter när det gäller kost och träning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Helena Andersson och Emelie Molén Eskhult deltog i kadetträff för första gången. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Christina Bengtsson, världsmästare i skytte, föreläser på temat ”Mindre rädsla – större fokus”. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Danska kadetter delar med sig av sina erfarenheter när det gäller kost och träning. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Efter cirka 30 år med kvinnor i officersyrket i den svenska försvarsmakten är andelen kvinnor fortfarande låg, runt fem procent, och det är Försvarsmakten inte alls nöjd med.
– Att stödja och skapa förutsättningar för kvinnliga nätverk är ett sätt för mig som chef att bidra till Försvarsmaktens aktiva arbete för att förbättra kvinnors möjligheter att verka i Försvarsmakten såväl nationellt som internationellt, säger Hans Hansson. Att få dela med sig av tankar med människor av samma kön underlättar förmodligen det dagliga livet. I en undersökning genomförd av Försvarshögskolan framkom att ensamheten kan upplevas som en svår belastning för kvinnorna i det militära.

– Den här typen av träffar behövs, säger Viola Lundberg, blivande specialistofficer i teknisk tjänst. Det blir tydligare för mig ju längre tiden går. Idag har jag inte så många tjejer omkring mig som i början av min utbildning, och det är trots allt lite lättare att slappna av tillsammans med andra tjejer. Det är dessutom skönt att få prata lite tjejsnack ibland.
– Det är väldigt bra att få tillfälle att knyta kontakter och lära känna folk från andra förband och länder, säger Johanna Nilsson, kadett vid Officersprogrammet på Militärhögskolan Karlberg. Nu ökar chansen att man redan känner någon när man kommer ut på andra förband, och det är skönt.

Fysiskt stridsvärde – årets tema

Kadetträffen har varje år ett tema med anknytning till den militära tjänsten. Årets tema är fysiskt stridsvärde - ett tema som i sig är ett av de ämnen som ingår i officers- och specialistofficersutbildningen. Under träffen genomförs föreläsningar som till exempel handlar om kost och prestation, vikten av ett balanserat mentalt fokus på olika mål i livet, och hur man kan förhindra skador vid fysisk belastning i tjänsten.
– Män är generellt sett fysiskt starkare än kvinnor, säger Lena Bergman-Strutz, lärare i fysiskt stridsvärde. I år genomför tjejerna en patrullfälttävlan i nationsmixade lag där svenska kadetter från olika skolor och förband tävlar tillsammans med danska kadetter. Det ska förhoppningsvis vara en positiv upplevelse att få tävla tillsammans med andra tjejer på lika villkor.

Årets deltagare tycker överlag om att röra på sig, och har attraherats av temat och fälttävlansmomentet.
– Det är ett spännande tema som skapar gemenskap, säger Johanna Nilsson. Nu är vi på samma nivå och vi kan motivera och inspirera varandra.
Frida Sjöström, kadett inne på sin tredje termin på Officersprogrammet, är också intresserad av temat, men ser även andra möjligheter.
– Jag ser också fram emot att knyta kontakter och lära mig mer om specialistofficersutbildningen, säger hon. Jag tror att träffen bidrar till att ge nya perspektiv.

En ny träff utlovas nästa år

– Vi har goda erfarenheter av att träffas kring ett tema, säger Taina Léman, ledarskapslärare på MHS H och ansvarig för träffen. Vi får se vilket tema det blir då, kanske ledarskap. Det viktigaste är att tjejerna får träffas och bygga nätverk inför det kommande arbetet som yrkesofficer, avslutar hon.