Krishanteringens omväxlande uppgifter

Närmare hundratalet människor, däribland många skadade skulle evakueras. Ett febrilt arbete pågick på land där personal ur den Nederländska marinen förberedde sjukvårdstält, mat och dryck för evakueringen, som benämndes Neo, Non-combatant Evacuation Operations. Det vill säga evakuering av icke militär personal.

Evakuerade bärs ombord på en stridsbåt för vidare transport till HNLMS Rotterdam. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kvinna tas omhand av Nederländsk marinpersonal innan avfärd.
Kvinna tas omhand av Nederländsk marinpersonal innan avfärd. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kvinna tas omhand av Nederländsk marinpersonal innan avfärd.
Kvinna tas omhand av Nederländsk marinpersonal innan avfärd. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Michael Green i mitten, samtalar med överstelöjtnant Roger Nilsson som var chef för den Svenska styrkan.
Överstelöjtnant Michael Green i mitten, samtalar med överstelöjtnant Roger Nilsson som var chef för den Svenska styrkan. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kvinna tas omhand av Nederländsk marinpersonal innan avfärd. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kvinna tas omhand av Nederländsk marinpersonal innan avfärd. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Michael Green i mitten, samtalar med överstelöjtnant Roger Nilsson som var chef för den Svenska styrkan. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

De evakuerade skulle registreras, genomgå en översiktlig hälsokontroll och få lite mat och dryck för att så fort som möjligt transporteras ombord till HNLMS Rotterdam för att komma bort från konfliktområdet.

Trovärdiga övningar

Ute på flodbäddarna förberedde sig både stridsbåtar och nederländska landstigningsbåtar för vidare transport av de evakuerade. Ombord på Rotterdam var sjukvårdspersonalen redo för att ge mer kvalificerad vård till de behövande.
Samspelet mellan de olika förbanden fungerade utomordentligt, momentet hade tidigare övats i Sverige, men med färre figuranter.
Skådespelarna som utgjorde figuranter tillhörde ett engelskt teatersällskap som årligen ställer upp på den här typen av övning.  De spelade fantastiskt övertygande vilket gav extra tyngd och trovärdighet till övningen.
Det här var en av de sista operationer som Combined Joint Amphibious Task Group
genomförde under övningen Fost.

Förbanden har utvecklats

– Jag är väldigt nöjd med det jag har sett under de fyra veckor förbanden har övat, de har kommit långt i utvecklingen, sa överstelöjtnant Michael Green från Royal Marines Commando.
Michael Green har de senaste sex åren ansvarat för säkerheten, planeringen och genomförandet av amfibieoperationer under övningen Fost. Då Green dessutom har stora erfarenheter av amfibieoperationer, har han också fungerat som en mentor för deltagande amfibieförband.
– Vad gäller det Svenska amfibieförbandet såg jag många styrkor. Förbandet uppträdde proffsigt och hade redan en väl utvecklad amfibieförmåga som de ständigt förbättrar. En styrka var också den materiel förbandet förfogade över, bland annat radioutrustningen. Era stridsbåtar är unika och har stort användningsområde, men inte minst personalens inställning och det flexibla uppträdandet underlättade samarbetet och utvecklingen.

– En större utmaning har varit att göra hela organisationen som ingått i övning Fost medveten om de möjligheter och uppgifter vi kan lösa med amfibieförband tillsammans med land- och flygenheter, det ena förtar inte det andra utan snarare förstärker varandra, avslutade Michael Green.

Ett steg närmare gemensam krishanteringsstyrka

EU:s medlemsländer ska enligt Europeiska rådet bidra med militära resurser till en gemensam krishanteringsstyrka som ska kunna användas för olika typer av humanitära och fredsbevarande insatser. För Sveriges del är det viktigt att aktivt bidra till EU:s förmåga att hantera kriser.

Samövningen mellan Amfibieregementet och det Nederländska Amfibiestridsstödsfartyget HNLMS Rotterdam har varit ett steg närmare mot att kunna lösa uppgifter inom ramen för en gemensam krishanteringsstyrka.