Ingenjörkompanierna centraliseras till Eksjö

Försvarsmakten har beslutat att avveckla ingenjörkompanierna i Boden och att samtidigt inrätta två ingenjörkompanier vid Ing 2 i Eksjö. Beslutet fattades på måndagen av chefen för produktionsstaben Göran Mårtensson.

Det är främst produktions- och funktionsrationella skäl som ligger bakom beslutet. Det är lättare att upprätthålla en hög och bred kompetens om verksamheten koncentreras till en och samma plats. De två nya ingenjörkompanierna kommer att upprättas från första januari 2012, samtidigt som de båda ingenjörkompanierna i Boden avvecklas.

Personal som i dag arbetar med ingenjörkompanierna i Boden kommer att kunna anmäla intresse för tjänsterna i Eksjö.