Ingen panik med fungerande logistik

Snön yr över Hagshults flygbas, där delar av Nordic Battlegroup har grupperat sig på Forward Operating Base. Logistikkompaniet jobbar för fullt med att lämna ut förnödenheter till Core Battalion innan de rullar vidare i övningen mot Skövde. Core Battalion är den del av NBG som har strid som huvuduppgift.

Logistikkompaniet förser ett av skyttekompanierna med drivmedel. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
På Hagshults flygbas hanteras mängder med materiel under NBG:s övningsserie.
På Hagshults flygbas hanteras mängder med materiel under NBG:s övningsserie. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
En bandvagn rullar in vid en av de tre bränslecontainrarna.
En bandvagn rullar in vid en av de tre bränslecontainrarna. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Det var högt tempo vid tankningen, trots dåliga väderförhållanden.
Det var högt tempo vid tankningen, trots dåliga väderförhållanden. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
På Hagshults flygbas hanteras mängder med materiel under NBG:s övningsserie. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
En bandvagn rullar in vid en av de tre bränslecontainrarna. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Det var högt tempo vid tankningen, trots dåliga väderförhållanden. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Forward Operating Base, FOB, är den taktiska flygplatsen, en mellanstation mellan den strategiska flygplatsen, Main Operating Base, MOB och själva operationsområdet. FOB består av NBG:s logistikbataljon och delar av Expeditionary Air Wing, EAW, som är flygvapnets del i stridsgruppen.

De delar av EAW som finns i Hagshult är en helikopterenhet och en flygplatsenhet, Air Base Unit. Helikopterenhetens huvuduppgift är att stödja Core Battalion med transport av skadade från operationsområdet till FOB och MOB. Flygplatsenheten ser till att flygbasens alla funktioner fungerar.

Logistikbataljonen är indelad i två kompanier, som stödjer de stridande vid frontlinjen med vad de nu kan behöva i sin taktiska operation. Det ena är logistikkompaniet, som transporterar exempelvis mat, rent vatten, drivmedel och reservdelar med antingen landsvägskonvojer eller flygplan. De transporterar även tillbaka eventuella skadade från operationsområdet till den taktiska flygplatsen. Där får de skadade kvalificerad sjukvård för att sedan transporteras vidare till den strategiska flygplatsen. Sammanlagt består Logistikbataljonen av omkring 300 soldater och officerare. De arbetar för att hela NBG:s insats ska fungera så effektivt och smidigt som möjligt.

Bunkra upp med bränsle

Tisdagens verksamhet för logistikkompaniet var att understödja Core Battalion med de förnödenheter de behöver för att nå Skövde. Efter sin långa transport till Skillingaryd med sina bandvagnar, terrängbilar och lastbilar hade de slut i tankarna och den långa resan de har framför sig kräver en hel del bränsle.

När mörkret hade lagt sig över Skillingaryd var det dags för en så kallad TOLO, tankning- och laddningsomgång. Denna gång reducerad till endast tankning. Logistikkompaniet, tillsammans med fyra skyttekompanier, begav sig till ett snötäckt övningsområde i närheten. Där hade logistikkompaniet upprättat tre bränslecontainrar, sammanlagt fyllda med 11 000 liter diesel. Mitt i det becksvarta mörkret och snökaoset tankades ett tjugotal militära fordon, tillhörande skyttekompanierna. Allting i ett högt tempo, endast i ljuset av billyktor och ficklampor.

Varning för plundring

På plats befinner sig Mauro Stell, kompanichef på logistikkompaniet, som glatt berättar att inga komplikationer har inträffat. Det man dock bör tänka på är risken för plundring eller stöld av bränslet.
– Logistikkompaniet bevakar tankningsplatsen medan fordonen tankas, säger Mauro Stell och pekar runt området. Snart kommer ett större skyttekompani och tar över bevakningen.

Hela tankningsproceduren gick enligt planerna och samarbetet mellan parterna fungerade smärtfritt, trots att det var isande kyla som gav dem ett oförutsägbart väglag. Med bränsletankarna fyllda var Core Battalion redo att ta sig vidare mot Skövde morgonen därpå.