HMS Carlskrona lämnar EU-insats

För sista gången kastade HMS Carlskrona loss från Djibouti och denna gång för att sätta kurs mot Sverige.

Bordningsstyrkan kommer upp på sidan av en dhow.
Bordningsstyrkan kommer upp på sidan av en dhow.
Bordningsstyrkan kommer upp på sidan av en dhow. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Personal inne i en kanon under en skjutövning.
Personal inne i en kanon under en skjutövning. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Bordningsstyrkan kommer upp på sidan av en dhow. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Personal inne i en kanon under en skjutövning. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

HMS Carlskrona och dess landgrupp, NSE har sedan 14 april utgjort det svenska bidraget till den EU-gemensamma insatsen Operation Atalanta i Indiska oceanen och Adenviken. Syftet med missionen har varit att bekämpa piratverksamhet samt eskortera World Food Programmes förnödenhetstransporter till Somalia.

Insatsen som helhet startade i december 2008 och har involverat fyra svenska fartyg totalt. Nu när HMS Carlskrona lämnar insatsen kommer inga svenska fartyg längre att närvara i området.

– Vi har varit i området i sju månader och under denna tid har vi gjort stor nytta. För våra egna enheters del har vi bidragit med en unik sjukvårdsresurs men vi har även eskorterat 11 fartyg med förnödenheter till Somalia. Till sjöss har vi verkat förebyggande och på så sätt motverkat piratverksamhet i vårt område, säger Håkan Nilsson som är fartygschef för HMS Carlskrona.

Totalt har Eunavfor eskorterat 165 fartyg med förnödenheter till Somalia sedan 2008. Styrkorna på plats har under 2010 avbrutit cirka 115 kapningsförsök och på så sätt säkrat den viktiga farleden i Adenviken som varje år trafikeras av 25 000 fartyg.