Historisk finalkonsert

Arméns musikkår gav en historisk finalkonsert i Berwaldhallen den 21 november. Det var sista gången som värnpliktiga musiker var med och spelade. – Detta är den sista konserten i denna konstellation, som gett en unik klang varje år, sa dirigent Mats Janhagen.

Per Björkling, Linus Björnberg och Daniel Karlsson är tre av de sista musikrekryterna som ryckte in under värnpliktslagen. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
På konserten fick publiken höra marscher och hyllningar, bland annat till våra soldater utomlands.
På konserten fick publiken höra marscher och hyllningar, bland annat till våra soldater utomlands. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
På konserten fick publiken höra marscher och hyllningar, bland annat till våra soldater utomlands. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

Tidigare har musikkårerna bestått av tre personalkategorier: tillsvidareanställda, kontraktsanställda och musikrekryter. När vi nu har lämnat värnplikten bakom oss ska kårerna besättas med fler både tillsvidare- och kontraktsanställda musiker. Även i framtiden kan ett antal musikungdomar få pröva yrket som militärmusiker, genom att bli kontraktsanställda musiksoldater.

De 26 musikrekryterna som deltog i finalkonserten ryckte in under värnpliktslagen i januari 2010. Efter den 1 juli, när värnplikten blev vilande, stannade samtliga kvar som frivilliga – något som dirigenten uttryckte sin glädje och tacksamhet över. Efter muck kommer dessutom några att återvända till kåren som kontraktsanställda. En av dem är Daniel Karlsson, som spelar tuba.
– Jag gillar att spela marscher, och det är roligt att få betalt för att spela! säger Daniel.

Rekryterna har inte bara gjort stora framsteg musikaliskt. De får också mycket beröm från sin plutonchef, för att de utvecklats till väldigt goda soldater. Plutonchefens mål har varit att ge musikrekryterna en soldatutbildning som ger dem möjlighet att i framtiden verka som soldater i internationell tjänst. Linus Björnberg, som spelar klarinett, känner sig lockad av att fortsätta inom Försvarsmakten efter muck – men inte som musiker.
– Jag är intresserad av att arbeta som soldat, söka till Militärhögskolan och att göra utlandstjänst, säger Linus.

En av rekryterna som går tillbaka till det civila är Per Björkling, som spelar kontrabas och lyra. Under konserten fick han ta emot ett stipendium för duktiga musikrekryter. I motiveringen stod bland annat att Per ”med lätthet vandrat mellan olika musikstilar”. Och det är det han kommer att fortsätta med den närmaste tiden.
– Efter muck fortsätter jag en utbildning på musikhögskola, sedan får vi se, säger Per.

Finalkonserten bjöd som vanligt på ett blandat program, som både ska behaga publiken och testa musikrekryterna, för vilka finalkonserten var att betrakta som ett slags slutprov. Avslutningsvis spelade de ett medley med några av Sinatras låtar, som dirigenten menade passade väl in på Arméns musikkårs rekryter.
– Vi avslutar med My Way, där Sinatra sjunger om att det var ett tufft år, jag fick kämpa hårt, men jag gjorde mitt bästa, jag gjorde det My Way, sa Mats Janhagen.