Granatkastarbeskjutning - ingen personal skadad

Vid halv tretiden på måndagseftermiddagen, lokal tid, den 22 november besköts området kring byn Ali Zayi med granatkastare. I anslutning till denna beskjutning har okända personer öppnat eld mot enheter ur Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS) vid ytterligare två tillfällen under eftermiddagen. De beskjutna enheterna hanterar nu detta hot mot områdets befolkning.

Förstärkningar har sänts till området från PRT MeS och även flygunderstöd har kallats in för stödja denna verksamhet.

Klockan 19.00, lokal tid, hade ingen personal ur PRT MeS skadats. Då verksamheten pågår kommer ytterligare information att ges först när läget medger detta.