Framtidens stöd till Afghanistan redan på plats

Just nu utvecklar den afghanska armén, ANA, sin egen ingenjörförmåga strax utanför Mazar-e-Sharif. Platsen for skolan är i anslutning till den 209:e kårens huvudbas, Camp Shaheen. Isaf stödjer med rådgivare i detta tidiga skede. Vid ANA Engineer School tjänstgör sedan ett halvår tillbaka tre svenska officerare som mentorer.

Överstelöjtnant Bruno Clason visar chefen för FS 19 platsen där ingenjörskolan är under uppbyggnad. Bruno är utbildningschef för ANA Engineer School. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Nya kaserner är under konstruktion. Standarden är med afghanska mått mycket hög.
Nya kaserner är under konstruktion. Standarden är med afghanska mått mycket hög. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
På skolan tjänstgör tre svenska officerare. Från vänsteri Christian Schmidt, Gustaf Fahl (chef  FS 19), Bruno Clason och David Bengtsson.
På skolan tjänstgör tre svenska officerare. Från vänsteri Christian Schmidt, Gustaf Fahl (chef FS 19), Bruno Clason och David Bengtsson. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Nya kaserner är under konstruktion. Standarden är med afghanska mått mycket hög. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
På skolan tjänstgör tre svenska officerare. Från vänsteri Christian Schmidt, Gustaf Fahl (chef FS 19), Bruno Clason och David Bengtsson. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

– Målet är att den afghanska armén under 2013 ska ha byggt upp sin förmåga så att de självständigt ska kunna driva skolan, sade överstelöjtnant Bruno Clason vid ett besök av chefen för FS 19 för en tid sedan. Tyskland är ledande nation för detta projekt och här tjänstgör ett fyrtiotal personer från sju olika nationer. ANA Engineers schools mentor team är multinationellt och förutom svenskar och tyskar finns här också militär personal från Finland, Norge, Belgien, Ungern och Kroatien. Det är inom ingenjör- och logistikfunktionerna som den afghanska armén har kommit längst med att bygga fungerande funktionsskolor med breda utbud av kurser.

Omfattande utbildning

Målet för den afghanska armén är att de ska grundutbildade 7.000 nya soldater per månad. Takten är hög och om armén lyckas med att ge sina soldater framtidshopp så kommer även den afghanska befolkningen att se freden som sin egen framtid. Ett hopp som den svenska kontingenten i Afghanistan är besjälad av att överföra till sina samarbetspartners på plats. Av de grundutbildade och hoppfulla rekryterna sändes ett antal av dem tillsammans med sina officerare för vidareutbildning till ingenjörer vid ANA Engineer School. På skolan finns som mest cirka 300 elever samtidigt i olika kurser. För tillfället genomförs elva kurser parallellt. På sikt hoppas ANA kunna höja antalet studerande men för att detta ska vara möjligt krävs tillförsel av fler erfarna afghanska instruktörer.

Viktigaste kurserna

Planen är att den personal som tillhör ingenjörfunktionen i den afghanska armén ska genomföra en eller flera kurser vid skolan under sin karriär. Självklart är det de grundläggande kurserna som är viktigast för att öka antalet ingenjörsoldater som kan tillföras förbanden ute i landet. Mängden soldater som utbildas och sändes ut till förbanden är just i detta skede av uppbyggandet av den afghanska armén överordnad kvaliten i utbildningen menar utbildningschefen Clason. Den grundläggande ingenjörutbildningen för soldater omfattar åtta veckors träning medan officersutbildningen omfattar femton veckor. Ingenjörfunktionen är bred och utbildningen omfattar bland annat hur man hanterar hotet från hemmagjorda bomber, hur man konstruerar olika skydd och observationsplatser, samt maskin- och sprängarbeten. Inom områdena ammunitionsröjning och röjning av improviserade sprängladdningar genomförs kurser med särskilt höga krav på kvalitet för att ge de afghanska förbanden en god förmåga att hantera dessa typer av hot.

Mer än ingenjörer

På Camp Shaheen planeras också andra utbildningar än ingenjörutbildning. Den nybyggda ingenjörskolan ligger inom det område som ska bli ANA Centre for Combat Support (stödfunktioner). På sikt ska även en signalskola och militärpolisskola etableras på samma plats i Mazar-e-Sharif. Ändå är det inom ingenjörutbildningen, ett mycket krävande truppslag som kräver kunskaper och förmågor inom ett brett spektra, som målsättningen just nu är att examinera cirka 1.200 elever per år.