Förtydligande med anledning SVT:s rapportering om EUTM

I Sveriges Televisions Rapport och Korrespondenterna i onsdags (27 oktober) skildrades verksamheten som European Union Training Mission Somalia (EUTM) genomför i Uganda.

I inslaget informerades om att Försvarsmakten är engagerad i EUTM och att EUTM stödjer somaliska regeringen med utbildning av regeringssoldater. Dessa soldater har inte fått lön på flera månader. Från deltagande nationer i EUTM har biståndsmedel används för att betala löner till de somaliska soldaterna. I inslagen framfördes fakta att dessa soldater inte alltid är trogna regeringssidan utan hoppar av och går över till rebellsidan. Sverige bidrar genom Försvarsmakten med sju miljoner kronor.

Det är korrekt att Sverige genom Försvarsmakten har anslagit sju miljoner kronor till EUTM. Dessa sju miljoner ska täcka de fyra svenska instruktörernas verksamhet i Uganda under en period av 14 månader, 2010-2011. Sju miljoner betalas inte ut som löner till somaliska soldater. Svenska Försvarsmaktens medel utnyttjas endast till det de är avsedda för det vill säga till de svenska instruktörerna och de kostnader det för med sig att ha dessa i insatsområdet.