Fortsatt arbete med internationell arbetsskyldighet

Arbetet med internationell arbetsskyldighet går vidare inom Försvarsmakten. Successivt ska nu förband, skolor och centrum fatta beslut om ny anställning för de medarbetare som har sagt ja till internationell arbetsskyldighet.

Vissa förband har redan fattat beslut om nya anställningar och övriga har fått direktiv från Högkvarteret om att göra det med anställningsdatum 1 januari 2011.

Jan Otterström vid personalstaben säger att efter det att medarbetare har fått en ny anställning, så kan inte hon eller han ändra sitt tidigare ja till ett nej avseende internationell arbetsskyldighet.

– I praktiken skulle det innebära att medarbetaren säger upp sig själv. Det vill säga om vederbörande inte är officer med fullmakt, för i så fall återgår han eller hon till sin tidigare anställning som inte omfattar internationell arbetsskyldighet och placeras i förbandets övergångsorganisation.

Vad gäller reservofficerarna så är nu inriktningen att personaldirektören ska fatta beslut om fortsatt anställning eller inte den 30 november.