Force Commander reflekterar efter övningsserien

Nyligen avslutades NBG:s slutövning ”Joint Action”. Chefen för Nordic Battlegroup, Force Commander, brigadgeneral Stefan Andersson ger här sin syn på höstens övningar:

Force Commander, Stefan Andersson, i samtal med en irländsk soldat under en av höstens övningar Foto: Jesper Tengroth/Försvarsmakten

Kollegor – soldater och officerare!
Så var då höstens övningsserie avslutad. Sist ut i raden: vår slutövning – Joint Action. Tillsammans har vi alla fem länder- Sverige, Estland, Finland, Irland och  Norge under två veckor övat och prövats i massor av svåra och komplexa beslutssituationer- allt från patrullering, skydd och bevakning, underhållstjänst, underrättelser, understöd från luften, fältarbeten, sjukvårdstjänst, civil-militär samverkan och strid på höga konfliktnivåer. Listan kan göras mycket lång.

Under Joint Action deltog också  Kroatien med helikoptrar och kvalificerad sjuktransport, och kommer även så att göra om EU beslutar att sätta in Nordic Battlegroup.

Jag har verkligen försökt att träffa så många som möjligt av er – men har naturligtvis inte lyckats fullt ut. Trots det har jag ändå fått massor av intryck från alla höstens övningar, besök och mina möten med er.
Om jag ska föröka sammanfatta hösten som gått och var vi står just nu, så blir det enbart med positiva ord och jag känner en enorm ödmjukhet över allt det vi är, har och kan.

Alla vi som ingår i NBG 11 har verkligen gjort vårt absolut bästa. Vi har fortfarande en del vakanser, men det kommer vi alltid att ha.
Vi har bra, ändamålsenlig och modern materiel och jag känner mig trygg med den och på vilket sätt ni alla kan hantera den. Nu gäller det att fokusera på det vi har – inte på det vi anser att vi borde ha!

Jag vågar påstå att vi nu verkligen har övat med alla våra system, förband och funktioner och jag påstår, utan att darra på manschetten, att vi har personalen, materielen och förmågan för att anses vara en trovärdig stridsgrupp – beredda på att vara ett av EU:s instrument för att kunna lösa många olika uppgifter.

Jag som chef över Nordic Battlegroup – Force Commander – känner en mycket stor trygghet över de förmågor vi har.

Med stor glädje och ödmjukhet tackar jag er alla – soldater, officerare, övningsledningsorganisation, figuranter, civila markägare, lokala och regionala beslutsfattare i våra övningsområden för era insatser under Joint Action.

Avslutningsvis vill jag vända mig till dig som anhörig:
Vi är nu vältränade och välutbildade. Det jag behöver nu av dig som anhörig är att stödja mig och mina soldater – för om knappt en månad så ställs vi i beredskap. Beredda att inom ett par dygn, då EU så beslutar, åka till en krissituation.
Det finns inga garantier för att vi blir insatta – men om EU så beslutar – ja, då ska vi vara beredda och då behöver vi ditt stöd.

Genom mod, styrka och vilja, så kommer vi att kunna lösa våra uppgifter.

På återseende!

Stefan J Andersson
Force Commander
Nordic Battlegroup