Flyger lågt i det blå

Det mångsidiga flygplanet JAS 39 Gripen utgör en viktig resurs för EAW, Expetidionary Air Wing, Flygvapnets del i Nordic Battlegroup. Flygplanet kan i luften skifta mellan olika uppdrag som jakt-, attack- och spaning beroende på vad situationen kräver. I nuläget övas även att flyga lågt, i ett helt annat syfte.

En överflygning med JAS 39 Gripen kan skapa respekt samt dämpa stridigheter och oro endast genom att visa närvaro. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
I ett stort stabstält styr Michael Lundquist flygningarna vid stridsflygenheten.
I ett stort stabstält styr Michael Lundquist flygningarna vid stridsflygenheten. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
En JAS 39 Gripen bogseras ut till plattan, redo för uppdrag.
En JAS 39 Gripen bogseras ut till plattan, redo för uppdrag. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
I ett stort stabstält styr Michael Lundquist flygningarna vid stridsflygenheten. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
En JAS 39 Gripen bogseras ut till plattan, redo för uppdrag. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten

”Show of Force” är benämningen på den typen av överflygning vars syfte är att skapa respekt och dämpa stridigheter samt oro genom att endast visa sin närvaro. Detta gör man genom att flyga väldigt lågt, ofta på höjder under 50 meter. Metoden förorsakar inga andra skador än buller.
– Man ska flyga så lågt så att fienden uppfattar att man är där, men inte lägre än 30 meter som de svenska bestämmelserna förordar, berättar Michael Lundquist, chef för stridsflygenheten.

Bidra till stabilitet

Förhoppningen är att ”Show of Force” skall bidra till att stabilisera läget i en oroshärd och att eventuella motståndsmän skall dra sig tillbaka. Om detta inte sker kan överflygningen tas till en annan nivå. När bullrande överflygningar inte längre ger någon effekt kan facklor och varningsskott nyttjas, sista steget är öppnande av eld men detta undviks i den mån det är möjligt.
– Har man väl bestämt sig för att nyttja ”Show of Force”, skall man vara beredd att backa upp det. Flygs det bara gång på gång och inget händer finns det risk att man tappar trovärdigheten hos befolkningen.

För att ”Show of Force” skall tillämpas kan det ibland endast räcka med att en demonstration på något sätt urartar och riskerar att övergå i ett våldsamt upplopp. Det kan också vara en patrull som hamnat i bakhåll och blir beskjutna. För att inte öppna eld med en gång kan en låg överflygning vara effektivt nog. 

Noggrann planering

Innan en låg överflygning genomförs krävs noggranna förberedelser. FAC, Forward Air Controller, eldledaren på marken som planerar insatser med attackflyg förmedlar lägesbilden för piloten. Inom någon timme skall flygningen kunna genomföras.
– Det är egentligen inte flygningen i sig som är svår utan snarare allt arbete runtomkring. Det gäller att veta var fienden rör sig och hur allt ligger till, fortsätter Michael.

Under Joint Action flygs det dagligen med JAS 39 Gripen mellan klockan 08.00 och 22.00. Tio piloter som ingår i Michael Lundquists förband är verksamma varannan dag. När det inte flyger ägnar de sig istället åt förberedande arbete. Vi är förberedda på att genomföra låga överflygningar och det är bara en tidsfråga innan det blir av. Det kan komma att ske redan under de närmaste dagarna, avslutar Michael Lundquist.