Finalen har startat

Efter en dryg veckas uppehåll för vård och välbehövlig vila inleds nu avslutningen av NBG:s övningsserie. Avslutningen har namnet Joint Action och pågår mellan den 8 och 18 november. Övningsområdet sträcker sig från Ronneby i söder, via Hagshult söder om Jönköping upp till Tidaholm och Skövde i norr.

Soldaterna i Nordic Battlegroup är nu på väg längre in i insatsområdet, övningsseriens avslutande del Joint Action Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
En C-130 Hercules landar på den taktiska flygplatsen för att lämna ytterligare personal och materiel.
En C-130 Hercules landar på den taktiska flygplatsen för att lämna ytterligare personal och materiel. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
En C-130 Hercules landar på den taktiska flygplatsen för att lämna ytterligare personal och materiel. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Scenariot i övningarna är en fredsbevarande insats, liknande de insatser som nu genomförs i flera konfliktområden runt om i världen. Under de två inledande delarna, Bold Lightning och Initial Effort, har omfattande transporter och förflyttningar för att nå de aktuella övningsområdena genomförts, precis som det skulle vara i en riktig operation.

Under Initial Effort gjordes också en värdering av förbandet. Värderingen, eller evaluering som det kallas, är en kontroll av interoperabiliteten. Det vill säga förmågan att kunna fungera effektivt tillsammans med andra länders militära styrkor.

Enheterna i NBG har nu till uppgift att bidra till stabilitet och säkerhet i det fiktiva landet ”Southland". Detta ska bland annat ske genom att stabilisera, kontrollera och stävja olaglig verksamhet som pågår i området.

Strategi och taktik

Stridsgruppen jobbar efter ett koncept där man kommer till ett operationsområde och där upprättar man först en strategisk flygplats, i den här övningen på Kallinge flygplats i Ronneby. Den strategiska flygplatsen kallas MOB och betyder Main Operating Base. Den upprättas i ett säkrare område dit man kommer med all materiel. Där är nu NBG:s högkvarter placerat, det så kallade (F)HQ som står för Force Head Quarters.

Olaglig verksamhet

Från den strategiska flygplatsen flygs personal och materiel efterhand till den taktiska flygplats som under övningsserien upprättats i Hagshult. Den kallas FOB och betyder Forward Operating Base. Därifrån utgår man sedan när de olika uppdragen ska utföras i området och det är där nu Joint Action inleds.

NBG har genom noggrant underrättelsearbete, det vill säga inhämtning av information, fått vetskap om att det förekommer omfattande olaglig verksamhet i området.

Under de inledande dagarna av Joint Action kommer stridsgruppen att förflytta sig längre in i det fiktiva insatsområdet. Där kommer uppgifterna att kliva ytterligare uppåt i konfliktskalan. Målet är att insatsen till slut ska utmynna i ett stabilt och säkert ”Southland” när övningsserien avslutas den 18 november.