Färdiga för insats

Uppdragsutrustningen till de tre helikopter 10 B som den 1 april 2011 skall vara operativa på den svenska basen vid staden Mazar-e-Sharif  i norra Afghanistan  har efter den nya uppgraderingen levererats till Helikopterflottiljen.

Helikopter 10 B är klar för internationella uppdrag efter genomförd modifiering. Foto: Tomas Abrahamsson/Försvarsmakten
Följande modifieringar har genomförts.
Följande modifieringar har genomförts. Foto: Tomas Abrahamsson/Försvarsmakten
Följande modifieringar har genomförts. Foto: Tomas Abrahamsson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens helikoptrar ska sättas in i Afghanistan (Isaf) med uppgift att genomföra evakuering av personal som skadats under pågående insats - medevac (medicinsk evakuering) och casevac (evakuering av skadade). Hot- och säkerhetsläget i Afghanistan kräver att helikoptrarna är utrustade med ballistiskt skydd och andra motmedel för att på ett säkert sätt - såväl för besättning som för evakuerad personal – kunna genomföra uppdrag.

Isaf-modifiering

Under tisdagen överlämnades formellt uppdragsutrustningen till tre helikopter 10B. Det är det norska bolaget Heli-One i Stavanger som under 2010 genomfört Isaf-modifieringen på de tre plattformarna. Den nya uppgraderingen innebär bland annat konstruktionen av kabinen har förändrats för att bättre tillmötesgå Isaf-uppdragets krav. Även sjukvårdsutrustningen har förbättrats. Tidigare, inför NBG 08 (den samnordiska stridsgruppen Nordic Battlegroup 2008), har dessa tre helikoptrar bland annat försetts med:
- Ballistiskt skydd
- Motmedelsystem
- Kulsprutefästen
- Partikelseparatorer, som skyddar motorerna mot sand
- IR-Suppressorer som kyler avgaserna från motorerna och på så sätt skyddar helikoptern mot värmesökande robotar

– Denna resa startade redan hösten 2006 med planering av modifiering av Hkp10 inför stundande NBG 08. På grund av en rad faktorer kunde inte projektet färdigställas inom avsatt tid. Det vi nu tagit fram är en utveckling av detta projekt, anpassat dels för det kommande Isaf-uppdraget, dels för liknande uppdrag framöver, såväl nationellt som internationellt, säger Tomas Abrahamsson, systemingenjör på Försvarsmakten.

Försvarsmaktens helikoptrar är efterfrågade och kommer i Afghanistan att kunna utrustas för tre olika behov, intensivvård, transport av skadade, eller för trupptransporter.

Intensiv period

Fram tills det är dags för insats har personalen som ingår i helikopterenheten en intensiv period framför sig. Enheten kommer att öva såväl nationellt som internationellt för att uppnå de krav som ställs inför kommande insats.