Efterfrågad förstärkning

På Hagshults flygbas finns helikopterenheten, Helicopter Unit. Enhetens huvuduppgift är att stödja Nordic Battlegroup med transporter av skadade. Det har varit en lång teknisk utveckling för helikoptrarna att nå insatsnivå. Idag är de mer efterfrågade än någonsin och behöver därför fler unga och drivna piloter och tekniker, som känner sig redo för en insats någonstans i världen.

Helikopter 15 är en stor tillgång för Nordic Battlegroup. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Helikoptertekniker kan bygga om helikoptern för att den ska passa sitt uppdrag.
Helikoptertekniker kan bygga om helikoptern för att den ska passa sitt uppdrag. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
I cockpit styrs helikoptern med ett avancerat system.
I cockpit styrs helikoptern med ett avancerat system. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Lars Blomqvist är helikopterenhetens ställföreträdande chef.
Lars Blomqvist är helikopterenhetens ställföreträdande chef. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Helikoptertekniker kan bygga om helikoptern för att den ska passa sitt uppdrag. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
I cockpit styrs helikoptern med ett avancerat system. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Lars Blomqvist är helikopterenhetens ställföreträdande chef. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Helikopterenheten har sex Helikopter 15. Fem som används för markoperationer och en sjätte som är sjöoperativ. Alla sex kan konfigureras för att passa till olika uppdrag. Man kan bygga om helikoptrarna från vanlig patrulltransport, till transport av skadad på bår och även beväpnas vid behov. Det är helikoptrar som utvecklats från utbildningshelikoptrar till att nu kunna fungera i ett insatsområde. Sverige har gått från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar och helikopterenheten är en av dem som anpassat sig efter denna utveckling.
– Vi har stått vid ett tekniskt vägval och har lämnat karta och kompass för mer avancerad teknik, förklarar Lars Blomqvist. Han är ställföreträdande chef för helikopterenheten och har arbetat i verksamheten i 25 år och därigenom kunnat följa denna utveckling.

Tekniska framsteg

En ny teknisk utrustning är den helikopteranpassade Electro Optiska Spaningskameran, EOS-kamera. Med den monterad i helikopterns underrede kan man spana efter landningsplats och eventuella hot, samt dokumentera i form av foto och film med hög kvalité.
– Kameran fungerar bättre än förväntat, berättar helikopterteknikern P-J Nilsson, som använt den skarpt när han tjänstgjorde i Adenviken. Han berättar att helikoptrarna fungerade mycket bra i insatsen och de var operativa nästan hundra procent av tiden.

Stor efterfrågan

Med den nya omställningen har helikopterfunktionen blivit mycket efterfrågad.
– Idag vill alla ha helikoptrar i sina insatser, men vi har inte tillräckligt med folk för det, berättar Lars Blomqvist.
I nuläget arbetar omkring 50 anställda vid NBG:s helikopterenhet med allt från stabsarbete till teknisk tjänst och flygning, men det behövs alltid fler. Helikoptertekniker är en position som är eftertraktad. Det är en lång och meriterande utbildning att bli certifierad helikoptertekniker, då den idag har stort fokus på de nya tekniska systemen som installerats i helikoptrarna.

Bakom styrspaken

– Vi pensionerar piloter snabbare än vi utbildar nya, därför behöver vi rekrytera flera yngre piloter, säger Lars Blomqvist och berättar att redan efter ett år kan man ha ett flygcertifikat i sin hand. Först och främst behöver man göra en militär grundutbildning, för att sedan påbörja helikopterutbildning. Grunderna i flygning lär man sig i Tyskland, medan man lär sig teknik och taktik hemma i Sverige. På bara två till tre år kan en utbildad helikopterpilot vara insatsklar.