Drömjobbet nära

Helikoptertekniker är en efterfrågad kompetens i Försvarsmakten. Det är ett arbete där du får arbeta med nya tekniska system såväl nationellt som internationellt. Jonas Hallqvist är en av flottiljens tekniker. Han genomför sin utbildning vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad och längtar efter att få börja jobba.

– Jag ser fram emot att få arbeta med nya tekniska system, säger Jonas Hallqvist. Foto: Niclas Ahlander/Försvarsmakten
Intresserad av att arbeta med nya avancerade tekniska system? Då är helikoptertekniker ett yrke för dig
Intresserad av att arbeta med nya avancerade tekniska system? Då är helikoptertekniker ett yrke för dig Foto: Niclas Ahlander/Försvarsmakten
Jonas Hallqvist läser i flygunderhållsmanualen hur det tekniska problemet skall åtgärdas.
Jonas Hallqvist läser i flygunderhållsmanualen hur det tekniska problemet skall åtgärdas. Foto: Niclas Ahlander/Försvarsmakten
I hangaren är teknikerna fullt sysselsatta med sina arbeten.
I hangaren är teknikerna fullt sysselsatta med sina arbeten. Foto: Niclas Ahlander/Försvarsmakten
Intresserad av att arbeta med nya avancerade tekniska system? Då är helikoptertekniker ett yrke för dig Foto: Niclas Ahlander/Försvarsmakten
Jonas Hallqvist läser i flygunderhållsmanualen hur det tekniska problemet skall åtgärdas. Foto: Niclas Ahlander/Försvarsmakten
I hangaren är teknikerna fullt sysselsatta med sina arbeten. Foto: Niclas Ahlander/Försvarsmakten

Den nya omställningen i Försvarsmakten från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar har gjort helikopterfunktionen än mer efterfrågad. Under det senaste året har Helikopterflottiljen haft insatsverksamhet i Adenviken, och nästa år finns helikoptrar i Afghanistan eller står i beredskap för Nordic Battlegroup, vilket gör att behovet av personal är stort.

Avancerade system

Att bli tekniker är en lång och meriterande utbildning som har stort fokus på de nya tekniska systemen som installerats i helikoptrarna. Utbildningen genomförs som en del i specialistofficersutbildningen (SOU) och sträcker sig över sex terminer, varvid man tar examen och blir anställd 1:e sergeant redan efter tre terminer. Alla blivande tekniker i Flygvapnet läser i Halmstad, först på Militärhögskolan, sedan på Försvarsmaktens tekniska skola. De kommer efter avslutad utbildning att arbeta med antingen JAS 39 Gripen, TP 84 Hercules, helikoptersystemen HKP10, HKP14, HKP15 och framöver även HKP16.

Bygga en luftfarkost

Kurserna som eleverna läser bygger på en större och allmän förståelse om exempelvis elektronik, hydraulik och aerodynamik. Aerodynamikkursen innehåller även praktiska moment, vilket inspirerar och blir en morot för vad teorin sedan kommer att användas till. Eleverna får nämligen själv bygga en egen obemannad luftfarkost och genomföra en flygning med skolflygplanet SK50.

Avslappnad stämning

Jonas Hallqvist är inne på den 5:e terminen, som till stora delar är praktiskt inriktad. De praktiska momenten varvas med teoridelar och genomförs i en miljö som är snarlik den som de kommer att möta när de är färdiga. Varje morgon går eleverna igenom dagens kommande arbeten, som bygger på de teoripaket som de hittills gått igenom. Det kan vara allt ifrån små kontroller som tar 20 minuter till stora felsökningar som kan ta upp till ett par dagar.
– Chefen har alltid ett nytt arbete som väntar när man är klar, vilket innebär att det inte spelar så stor roll hur snabbt man arbetar. Det viktiga är att det blir rätt gjort och ingen stress får förekomma, vilket är ett signum för flygsäkerheten, berättar Jonas Hallqvist.

I Halmstad är det en mycket avslappnad och kamratlig stämning mellan både elever och lärare. Alla lärare är flygtekniker i grunden och har stor kunskap och erfarenhet att dela med sig.

I maj återvänder eleverna till sina respektive flottiljer.
– Jag längtar hem till flottiljen där efterfrågan på oss tekniker är stor. Jag ser också fram emot att framöver även få delta i en insats, avslutar Jonas Hallqvist.