Avveckling av Camp Victoria i Kosovo

Arbetet med att avveckla Camp Victoria i Kosovo är i full gång och ska vara klart vid halvårsskiftet 2011. I förra veckan kom den första stora lasten med avvecklad materiel med fraktfartyg till Södertälje. – Det är militär materiel som vi tar hem nu, säger Anders Lundin, logistikofficer vid FMLOG Stab.

Lasten av militär materiel lyfts av med hjälp av lyftkranar på det holländska lastfartyget MS Spuigracht. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
Katarina Landberg och Lola Arvidsson går igenom det som lastas av och ser till att det stämmer med materiellistorna.
Katarina Landberg och Lola Arvidsson går igenom det som lastas av och ser till att det stämmer med materiellistorna. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
Arbetet pågick långt in på kvällen.
Arbetet pågick långt in på kvällen. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
Här lyfts en container på en av lastbilarna för vidare transport ut i landet.
Här lyfts en container på en av lastbilarna för vidare transport ut i landet. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
Katarina Landberg och Lola Arvidsson går igenom det som lastas av och ser till att det stämmer med materiellistorna. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
Arbetet pågick långt in på kvällen. Foto: Per Josse/Försvarsmakten
Här lyfts en container på en av lastbilarna för vidare transport ut i landet. Foto: Per Josse/Försvarsmakten

Redan i början av året påbörjades planeringen inför avvecklandet av Camp Victoria. Campområdet delades in i tre områden: bostadsområdet, stabshuset och övriga campen. Avvecklingen sker nu stegvis inom de olika områdena.
– Så mycket som möjligt av det som inte är specifik militär materiel försöker vi sälja på plats till lokala köpare, det rör sig om till exempel bostadscontainrar och annat som bara är dyrt att frakta hem, säger Anders Lundin.


Den första lasten av militär materiel kördes i början av november med landtransport från Pristina till Thessaloniki i Grekland, där det holländska lastfartyget MS Spuigracht
 väntade. När hon anlöpte till Södertälje den 16 november väntade ett mottagningsteam från FMLOGs Joint Service Support, JSS, på att ta hand om materielen.
– Materielen ska inspekteras enligt Jordbruksverkets regler, så att inte någon smitta förs in i landet. Därefter fördelas den ut i riket säger Anders Lundin.
Resterande militär materiel kommer att fraktas hem stötvis, under vintern och våren 2011.