Att lära sig att göra skillnad

Just nu pågår ammunitionsledarkursen vid Swedec i Eksjö. Kursdeltagare och lärare befinner sig för tillfället på Kosta skjutfält där det råder bra utbildningsförhållanden för uppgifterna inom ammmunitionsröjning.

Amröjelev Crona placerar här sprängplatta över handgranat som vald röjmetod av OXA. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Läraren håller genomgång med Team Crona kring handlingssätt och val av röjmetod.
Läraren håller genomgång med Team Crona kring handlingssätt och val av röjmetod. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Rapportskrivning i informationssystemet EOD IS pågår och det är det sista arbetsmomentet för en amröjledare efter avslutat arbete.
Rapportskrivning i informationssystemet EOD IS pågår och det är det sista arbetsmomentet för en amröjledare efter avslutat arbete. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Läraren håller genomgång med Team Crona kring handlingssätt och val av röjmetod. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten
Rapportskrivning i informationssystemet EOD IS pågår och det är det sista arbetsmomentet för en amröjledare efter avslutat arbete. Foto: Maria Claesson/Försvarsmakten

Kursdeltagarna vid den amröjledarkurs som pågår vid Swedec under hösten 2010 har nu avslutat den teoretiska delen. Under några veckor framöver kommer eleverna utbildas kring de praktiska arbetsuppgifter som tillhör en amröjledares vardag.

Målbildsförevisning

Ett av de första praktiska utbildningsmomenten som körs är en så kallad målbildsförevisning. Det innebär att lärarna vid kursen spelar upp ett tänkt scenario och förevisar alla skeden inom ammunitionsröjning (amröj).

Händelsen startar med att skjutfältschefen (som spelas av en av lärarna) rapporterar att en skjutledare hittat oexploderad ammunition (OXA) på fältet.  

Fallet fortsätter ute på övningsfältet. De blivande amröjledarna följer med i hela "föreställningen". Lyssnar på förhör med vittne och går med bredvid läraren som spelar amröjledaren och genomför översiktlig rekognosering vid det misstänkta objektet.

Tillbaka vid insatsplats lyssnar kursdeltagarna till hur lärargruppen resonerar. Hur de kommer fram till vilka tekniska faror som finns i samband med objektet i syfte att bland annat välja rätt röjningsmetod. Återigen tar sig alla till  ammunitionsobjektet och upprättar vald röjningsmetod som ansetts passande för just den här OXA:n. 

Efter nyttjad röjningsmetod tränas eleverna i hur de ska närma sig objektplatsen och vad de ska titta efter i terrängen.

Egna uppgifter

I nästa steg inom övningsmomenten ges teamen olika uppgifter att utreda med stöd av lärare. Lärarna går lite när som in i händelsen och bryter och leder in amröjledareleverna på rätt spår. Inget av de olika företeelserna, som bör resoneras kring i valet av rätt röjningsmetod, får glömmas bort av eleven. Alla behjälpliga tekniker, teorier och hjälpmedel som finns att tillgå bör användas.

Arbetsmetoden att löpande under fallet stödja eleven med pedagogiska förklaringar och instruktioner kallas för "talk through". Samtliga medlemmar i teamet får agera amröjledare och genomföra ett eget fall under kursen. För att uppnå bästa pedagogiska effekt växlar lärarna, under flera dagars tid, med att vara ansvariga ledare för teamen.

Hört och hänt

Under förra veckan genomförde Team Crona ett kvällsmoment med att röja handgranat i mörker på ett bra sätt.

– Ni har bra tempo, gör rätt saker och krånglar inte till det. Ni nyttjar också hjälpmedlet planschen på ett bra sätt. Fortsätt med det! löd kommentaren från Johan Lönnefelt, en av lärarna från Swedec.   

Utbildningsstegen

Längre fram i utbildningsstegen är lärarna med som åskådare när amröjledareleverna helt på egen hand sköter utredningarna. När kursdeltagarna slutligen certifieras sker det i form av att tre av fyra uppgifter, eller så kallade case, ska fullföljas utan några som helst svårigheter. 

Målet

Redan i dag är några av kursdeltagarna i den här omgången drivna i färdigheterna kring amröjledarjobbet. De är redan tilltänkta för en amröjledarbefattning i utlandstjänst. Efter genomförda uppgiftslösningar, TASK och certifiering vid Swedec står amröjledarna redo att göra skillnad!