Ammunitionsröjning på Basareholmen

En stor mängd ammunitionsliknande effekter påträffades den 4 november i byggnader på ön Basareholmen öster om Trossö, Karlskrona. Basareholmen har tidigare fram till år 1987 ägts av Försvarsmakten och användes för ammunitionstillverkning samt prov och försök i Försvarsmaktens regi. Idag ägs fastigheterna av Statens fastighetsverk och underhålls av Fortifikationsverket.

I samband med upptäckten förklarades ön från den 11 november som skyddsobjekt. Marinbasen fick i uppgift av Högkvarteret att leda och samordna insatsen: att identifiera, förstöra och bortforsla all farlig materiel som misstänks vara krigsmateriel. Marinbasen fick den 19 november hjälp av ammunitionsröjare från SWEDEC och Göta ingengörsregemente (Ing 2) i Eksjö. Det är 22 personer som deltar i den omfattande ammunitionsröjningen på ön. Även röjdykare från Fjärde sjöstridsflottiljen, Skyddscentrum Umeå, Försvarets forskningsinstitut, FMLOG med flera deltar i insatsen.

Ammunitionsröjarnas arbete just nu innebär inventering samt indelning av upptäckt materiel i olika farlighetsklasser. Materielen kommer så snart som möjligt, men med säkerheten i första hand, att flyttas från ön. Varje dag träffas alla inblandade för att samordna arbetet. Det är personal från Försvarsmakten, polis, räddningstjänst, kommun med flera som deltar. En första presskonferens hölls under onsdagen den 24 november. Då fick de 17 journalisterna som kommit även en guidad rundvandring på ön.

Det är i dagsläget oklart hur lång tid insatsen kommer att ta, men målet är att all farlig materiel skall bort från ön. Militär och polis har i dagsläget kontroll över situationen. Det innebär att det inte råder någon fara för allmänheten eller boende i närheten av ön.