Ammunitionfynd i Karlskrona

En stor mängd ammunitionseffekter av olika slag har påträffats i byggnader på ön Basarholmen öster om Trossö utanför Karlskrona. Basarholmen har tidigare, fram till 1987, ägts av Försvarsmakten och använts för ammunitionstillverkning samt prov och försök i Försvarsmaktens regi.

I dag ägs fastigheterna på ön av Statens Fastighetsverk och underhålls av Fortifikationsverket.

Fynden har inspekterats av personal från marinbasen tillsammans med polis och representanter från Fortifikationsverket. Osäkerheter kring effekternas status har medfört att militär personal bevakat området, som skydd för "tredje man" till dess att effekterna tagits om hand.

Högkvarteret har beslutat att ön tillfälligt kommer förklaras som tillfälligt skyddsobjekt eftersom osäkerhet råder om vem som äger ammunitionen. Militär personal kan därför endast förhindra tillgrepp av föremålen.

Specialistpersonal – bland annat ammuntionsröjare - kommer efter helgen att undersöka och föra bort ammunitionen.