Amfibiekåren bekämpar pirater

– Jag har alltid velat delta i en skarp insats utomlands. Jag sökte och blev uttagen till Afghanistan men blev sedan tillfrågad om den här insatsen och valde den. Den avgörande faktorn var att jag ville komma utomlands, göra en insats och hjälpa människor, säger Martin Johansson.

Martin "Kleine" Johansson är prickskytt ombord på HMS Carlskrona. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Kleine observerar medan den andra skytten siktar in sig på målet.
Kleine observerar medan den andra skytten siktar in sig på målet. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Kleine observerar medan den andra skytten siktar in sig på målet. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Bordningsstyrkan är på väg fram mot ett fartyg för att närmare se vad för människor som är ombord samt vilken typ av verksamhet fartyget bedriver. Styrkan är under hela momentet skyddad av Martin, eller Kleine som han även kallas, Johansson från Amfibiekåren som i egenskap av prickskytt håller ett vakande öga över svenskarna.

Sergeant Kleine Johansson, tjänstgör inom EMF, embarked military force, ombord på HMS Carlskrona inom ME02. Han tjänstgör som prickskytt och observatör inom enheten, en tjänst som innebär att han understödjer gruppen vid visitationer och vid ingripanden. Utmaningen med tjänsten ligger i att både plattform och mål är rörligt.

– Jag har alltid velat delta i en skarp insats utomlands. Jag sökte och blev uttagen till Afghanistan men blev sedan tillfrågad om ME02 och valde den insatsen. Den avgörande faktorn var att jag ville komma utomlands, göra en insats och hjälpa människor, säger Kleine.

Styrkans huvuduppgift är framför allt att visitera dhows och mindre båtar, så kallade skiffs.  Bland de båtar som visiterats finns även människosmugglare och drivmedelssmugglare men det ingår inte i operationens mandat att stoppa eller förhindra sådan verksamhet. Styrkan genomför däremot inspektioner mot dessa i syfte att kontrollera passagerarnas tillstånd och hälsa. Som ett verktyg använder den svenska bordningsstyrkan sig medvetet av kvinnor i möjligaste mån för att på så sätt kunna söka kontakt med de kvinnor som finns ombord.

Vissa kulturer tillåter inte att män undersöker kvinnor och därmed är de kvinnliga soldaterna och sjukvårdarna en viktig resurs för det jobb EU NAVFOR genomför i Adenviken. För att kunna säkerställa kvinnornas hälsa och dessutom utbyta information med dessa är det ett medvetet val från Sveriges sida att engagera kvinnor i detta arbete.

– Det är viktigt att kvinnor söker och medverkar i internationella insatser. Det inte bara återspeglar samhället ombord, det gör oss dessutom effektivare i vårt arbete, säger Kleine.

Kleine arbetar till vardags på Kustjägarkompaniet på Amf 1 och har utöver det även utbildat sig till och arbetat som brandman. Tiden efter ME02 avser han att fortsätta inom Amfibiekåren.

–  Tiden går fort när man är inne i en skarp operation. När jag kommer hem kommer jag fortsätta att arbeta på Kustjägarkompaniet och ser fram emot att dela med mig av mina erfarenheter till kollegor. Jag kan absolut tänka mig att så småningom åka iväg på ytterligare utlandstjänst och insats, avslutar Kleine.

HMS Carlskrona är en av enheterna inom EU NAVFOR och kvarstannar i operation Atalanta till slutet av november då hon inleder sin resa tillbaka till Sverige. ME02 är det andra av Försvarsmaktens enhetsbidrag till operation Atalanta.

EUs marina insats heter till fullo European Union Naval Force – Somalia – Operation Atalanta. Insatsen inleddes i december 2008 för att vara i ett år, därefter förlängdes operationen till december 2010 och nyligen ytterligare 2 år. Operationen syftar till att skydda FN:s hjälpsändningar till ett svältande Somalia inom ramen för World Food Programme, skydda sårbara handelsfartyg, övervaka fiskeri samt avskräcka, förhindra och avbryta kriminell piratverksamhet. Operationsområdet är omfattande, Adenviken och en stor del av Indiska Oceanen ingår. Årligen passerar ca 25 000 handelsfartyg genom området kring Adenviken på väg till och ifrån Suez.