Vi har det som krävs för GMU

Nu samlar Försvarsmakten krafterna inför den nya grundläggande militära utbildningen, GMU. I en vecka har officerare från Försvarsmaktens olika förband samlats i Halmstad för att skapa en gemensam syn och finslipa detaljerna inför GMU. Och de blivande plutonsbefälen är förväntansfulla inför sin kommande uppgift: att utbilda de första rekryterna i Försvarsmakten.

Plutonchefens ordergivning inför patrullmomentet. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Niklas Trygg ser fram emot att ta emot de nya rekryterna som plutonchef vid Lv 6 nästa år.
Niklas Trygg ser fram emot att ta emot de nya rekryterna som plutonchef vid Lv 6 nästa år. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Under  förberedelsemötet inför GMU spelar några Lv 6-soldater upp ett patrullmoment, för att visa hur man kan ge en målbild när de blivande rekryterna så småningom ska börja lära sig patrullering.
Under förberedelsemötet inför GMU spelar några Lv 6-soldater upp ett patrullmoment, för att visa hur man kan ge en målbild när de blivande rekryterna så småningom ska börja lära sig patrullering. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Mikael Lindholm, Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE), ansvarar för utformningen av bestämmelser och kursbeskrivningar för den grundläggande militära utbildningen (GMU).
Mikael Lindholm, Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE), ansvarar för utformningen av bestämmelser och kursbeskrivningar för den grundläggande militära utbildningen (GMU). Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Niklas Trygg ser fram emot att ta emot de nya rekryterna som plutonchef vid Lv 6 nästa år. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Under förberedelsemötet inför GMU spelar några Lv 6-soldater upp ett patrullmoment, för att visa hur man kan ge en målbild när de blivande rekryterna så småningom ska börja lära sig patrullering. Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten
Mikael Lindholm, Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE), ansvarar för utformningen av bestämmelser och kursbeskrivningar för den grundläggande militära utbildningen (GMU). Foto: Sven-Olof Willhöft Försvarsmakten

– Det ska bli spännande och roligt! säger Niklas Trygg, en av plutoncheferna vid Lv 6 GMU-utbildning. Jag känner mig trygg i att vi har levererat mycket bra soldatutbildning tidigare, och det ska vi fortsätta med.

När de 900 rekryterna börjar den allra första omgången av GMU den 31 januari, ska de få en soldatutbildning av högsta kvalitet, det är alla överens om. Under tolv veckor ska de nya rekryterna lära sig grunderna i vapentjänst och stridsteknik – det handlar om att patrullera, skydda och försvara ett objekt eller ett område. Ämnen som finns med under hela utbildningen är till exempel fysisk träning, hur gruppen och individen fungerar, och hur rekrytens framtid som soldat i Försvarsmakten ser ut.

Krav från regering och riksdag

Ett tydligt krav från regering och riksdag är att utbildningen ska vara kvalitetssäkrad, så att utbildningsmålen tolkas lika oavsett var och när rekryten utbildas. Det ska också vara samma krav på godkänd utbildning överallt.
– Det innebär att den rekryt som gått igenom GMU, oavsett vid vilket förband, ska ha nått samma mål och kunna ta anställning var som helst, säger Mikael Lindholm, vid Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet, som ansvarat för att utforma bestämmelser och kursbeskrivningar för GMU. Och just att kunna ge tydlig information om vad som händer efter GMU är också en av utmaningarna för dem som utbildar.
– Vi tar den här uppgiften på största allvar, säger Carsten Ringleb, kompanichef vid Lv 6, ett av de förband som tar emot den första omgången av rekryter i januari. Vi är väl förberedda, och vi har en lång erfarenhet av att utbilda soldater, även om det nu sker frivilligt istället för under plikt. Vi ska fortsätta att leverera bra utbildning, med hög kvalitet och gott kamratskap och ledarskap.