Varje sekund räknas

Under övningen Initial Effort, IE 10, utbildas soldaterna i HELO-training. Detta innebär träning på situationer som uppstår vid transporter med helikoptrar. Ansvariga för övningsmomenten är personal från Helikopterflottiljen i Linköping.

Soldaterna får noggranna säkerhetsgenomgångar innan tiden är inne för det första genomförandet. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
När det är dags för inlastning finns det ingen tid att förlora.
När det är dags för inlastning finns det ingen tid att förlora. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
När det är dags för inlastning finns det ingen tid att förlora. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten

På ett stort fält strax utanför Eksjö hörs ständigt ljudet från helikoptrar i arbete. Varje dag får ett nytt kompani öva på olika moment med Helikopter 15. Totalt finns sex stycken på plats under IE 10. En helikopter av det här slaget är väldigt flexibel och kräver inte stor yta för att landa. Det räcker med en gräsyta av en tennisplans storlek.

Innan det första genomförandet äger rum får soldaterna noggranna instruktioner om bland annat säkerhetsbestämmelser och förevisning av olika moment.

Syftet med helikopterutbildningen är att soldaterna i Nordic Battlegroup, NBG, ska få öva mottagning av helikopter samt göra i- och urlastning. Detta är sekvens som inte får ta lång tid. Målet är att helikoptern ska vara på marken så kort tid som möjligt.
– En lyckad inlastning tar mellan 30 sekunder till en minut, förklarar uppdragschefen.  

Soldaterna får öva momenten i dagsljus under relativt lätta förhållanden och vid svårare omständigheter under nattens mörker. Då flyger helikoptern i totalt mörker med endast infraröd belysning som vägledning vid landning. Utan mörkerglasögonen, ”goggles”, skulle knappast piloter och besättning klara sig vid dessa tider på dygnet.

Något som är nytt för övningen IE 10 är att samtliga soldater i NBG, oavsett uppgift, ska träna samspelet med helikoptrar. Med orden från uppdragschefen i bakhuvudet är det förståeligt att alla soldaterna får öva på detta. För när en helikopter väl landar på marken gäller det att vara snabb, varje sekund räknas.