Varför militärobservatör? Varför inte?

Susanna Häggel åkte som militärobservatör till Kashmir 2006-2007 för att delta i FN- insatsen Unmogip – United Nations Military Observer Group in India and Pakistan. Insatsen etablerades redan 1949 och omfattas geografiskt av eldupphörlinjen i regionen Jammu och Kashmir. Hon ser utlandstjänst som en möjlighet att få unika upplevelser och rekommenderar andra att ta chansen.

Susanna Häggel samtalar med kvinnor i närheten av staden Bhimber som kallas för porten till Kashmir. Foto: Privat
Som militärobservatör jobbade Susanna Häggel i Försvarsmaktens tjänst men i FN:s blåa färger.
Som militärobservatör jobbade Susanna Häggel i Försvarsmaktens tjänst men i FN:s blåa färger. Foto: Privat
Som militärobservatör jobbade Susanna Häggel i Försvarsmaktens tjänst men i FN:s blåa färger. Foto: Privat

– Att åka iväg som militärobservatör är något av det bästa jag gjort i Försvarsmaktens regi, säger Susanna Häggel.

Den huvudsakliga uppgiften som militärobservatör innebar enligt Susanna Häggel att samverka och inhämta information från allt och alla.

– Som kvinnlig militärobservatör i Kashmir hade jag förmånen att få träffa och tala med både män och kvinnor, något som inte är självklart på många håll i världen.

Susanna Häggel menar att man som militärobservatör har, på samma sätt som under en förbandsmission, stort ansvar för sig själv och sina kollegor gentemot den lokala befolkningen. Men hon tycker dock att man som militärobservatör är friare att själv påverka sin tjänst.

– Regelbunden kontakt kan utvecklas till förtroliga samtal. Att få ta del av andras vardag och enskildas livsöden i en annan kultur och tillsammans försöka lösa mer eller mindre svåra situationer berikade mig både militärt och personligen, säger Susanna Häggel. Det är just det som gör militärobservatörstjänst till något utöver det vanliga.

På fältstation arbetade hon i arbetslag om minst två nationaliteter, vilket gjorde att hon också lärde känna andra nationers arbetssätt. Efter några månader fick hon möjlighet att söka stabstjänst på missionens lokala högkvarter, där hon ur ett annat perspektiv fick inblick i hur bland annat FN och de så kallade värdnationerna administreras.

– För mig och min familj förde observatörsåret med sig unika upplevelser, för oss var och en på sitt sätt, både i arbetet och på fritiden.