Välbesökt soldaterinran

Gamla Uppsala kyrka var fylld till sista plats när 3:e kompaniet och 22:a pluton från Luftstridsskolan genomförde soldaterinran fredagen den 8 oktober.

3:e kompaniet och 22:a insats- och bevakningspluton genomförde på fredagen soldaterinran i Gamla Uppsala kyrka. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Anders Persson läser soldaterinran för Luftstridsskolans rekryter. Garnisonspastor Mattias Lönnebo är beredd i bakgrunden.
Anders Persson läser soldaterinran för Luftstridsskolans rekryter. Garnisonspastor Mattias Lönnebo är beredd i bakgrunden. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Garnisonspastor Mattias Lönnebo delger sin betraktelse i samband med soldaterinran i Gamla Uppsala kyrka.
Garnisonspastor Mattias Lönnebo delger sin betraktelse i samband med soldaterinran i Gamla Uppsala kyrka. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Anders Persson läser soldaterinran för Luftstridsskolans rekryter. Garnisonspastor Mattias Lönnebo är beredd i bakgrunden. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten
Garnisonspastor Mattias Lönnebo delger sin betraktelse i samband med soldaterinran i Gamla Uppsala kyrka. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

När någon för första gången börjar militärtjänstgöring ska han eller hon få information om vad tjänstgöringen innebär. Det är bestämt i förordningen med bestämmelser för Försvarsmaktens personal. Soldaterinran, som har anor från 1600-talet, är ett formellt sätt att berätta om soldatens skyldigheter.

I somras antogs en ny version av soldaterinran i och med att Riksdagen fattade beslut att värnplikten ska vara vilande. Ställföreträdande chefen för Luftstridsskolan Anders Persson läste för första gången upp den nya texten för Luftstridsskolans soldater vid fredagens ceremoni.

Garnisonspastor Mattias Lönnebos betraktelse innehöll såväl minnen från hans uppväxt som citat både från kristendomen och från islam. Stockholms Hemvärnsoktett stod för musiken.

Ett flertal anhöriga hade samlats för att övervaka det högtidliga tillfället och både video- och stillbildskamerorna gick varma.

Soldaterna påbörjade sin militärtjänstgöring på frivillig basis i augusti i år.
3:e kompaniet utbildas inom lätt infanteri medan 22:a pluton är ett insats- och bevakningsförband.

Under den närmaste tiden kommer soldaterna att gå högvakt på Stockholm och Drottningholms slott.