Vägen mot beredskap

Med 1300 man och cirka 300 fordon anlände svenska, finska och estniska soldater till Eksjö under tisdagen den 19 oktober. Det är dags att samöva den Nordiska stridsgruppen, NBG, som skall stå i beredskap från den 1 januari nästa år.

Övningsserien för Nordic Battlegroup är i full gång, här tränas soldater ur K 3 i samverkan med helikopterförband. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
På väg mot beredskap, skyttesoldater framrycker på skjutfältet i Eksjö.
På väg mot beredskap, skyttesoldater framrycker på skjutfältet i Eksjö. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
På väg mot beredskap, skyttesoldater framrycker på skjutfältet i Eksjö. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten

Nordic Battlegroup, bestående av cirka 2100 anställda soldater från fem olika länder ska under det första halvåret 2011, tillsammans med ytterligare en stridsgrupp ur EU, stå i beredskap för att 10 dagar efter beslut om insats kunna vara på plats någonstans i världen och påbörja sina uppgifter. Stridsgrupperna skall kunna lösa uppgifter längs hela konfliktskalan från humanitär hjälp till väpnad strid.

Intensiv verksamhet

Under fem veckor framöver kommer NBG att på olika platser i södra Sverige öva inför den kommande beredskapsperioden. I Eksjö och Skillingaryd övar de förband som ingår i ”Core Battalion” – de som har strid som huvuduppgift i stridsgruppen. Vid Blekinge flygflottilj, F 17 i Ronneby övas de flygande delarna och i Skövdeområdet övar andra understöds- och underrättelsedelar med deltagare från Sverige, Irland och Norge.

De flesta av de olika regementena i Sverige bidrar på något sätt med sina funktioner till NBG och ska nu tillsammans träna för att vara redo när beredskapsperioden inleds.

Olika övningar

De kommande övningarna omfattar skarpskjutningar av olika slag, stridsmoment där förbanden övar genomsökning av terräng och byggnader, träning med helikoptrar, sjukvårdstjänst och eskortuppgifter. Ingenjörkompaniet övar brobyggnationer och minröjning. Den första övningen avslutas under nästa tisdag med ett gemensamt moment där det som övats under veckan sätts in i ett större sammanhang.

Därefter flyttar övningen upp till Skövde – Tidaholmsområdet där hela NBG tränar tillsammans under två veckor i november.

Följ övningarna här på Försvarsmaktens webbplats: forsvarsmakten.se/nbgovning.

Läs också mer om Nordic Battlegroup på forsvarsmakten.se/nbg.