Undsättning i minerat område

Föreställ dig att du är ute och går i skogen tillsammans med dina kamrater. Du hamnar en bit ifrån dem och inser plötsligt att marken runt omkring dig är full av nedgrävda minor. Rör du dig riskerar du att detonera en av dem. Vad gör du då?

På väg in i farligt område. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Samarbete och koncentration, en förutsättning för att lösa uppgiften.
Samarbete och koncentration, en förutsättning för att lösa uppgiften. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Samarbete och koncentration, en förutsättning för att lösa uppgiften. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

I Eksjö samtränas nu Nordic Battlegroup, EUs egna snabbinsatsstyrka som står i beredskap efter årsskiftet. En av de förmågor som finns här är CMD-gruppen som tillhör ingenjörskompaniet. Deras främsta uppgift är att se till att en sådan här situation kan lösas. De är till dem du ringer.

Conventional Munition Disposal (CMD)

CMD- gruppens roll inom NBG är att både agera som passiv säkerhetsstyrka och aktiv undsättningsstyrka. Uppgiften är att säkra terräng för andra förband så att de kan röra sig framåt utan risk och att hjälpa personer som befinner sig i farliga områden, oskadda eller i värsta fall allvarligt skadade. De skapar säker framkomlighet och oskadliggör minor och ammunition.

Dagens övning är schematisk, vilket innebär att fokus ligger på att gå igenom momentet steg för steg för att kontrollera att man vet vad man ska göra och när man ska göra det. Scenariot är att en soldat kommit ifrån sin grupp och hamnat i ett minerat område. Han är inte skadad men något orolig. När CMD-gruppen anländer till platsen kontrollerar man läget och pratar med soldaten. Hjälpen är på väg. Hans uppgift är att stå helt still och hålla sig lugn.

Snabbast väg vinner

Gruppen delar upp sig i två delar med två personer i varje. Man arbetar från två håll med att säkra en väg in i området och till soldaten som står mitt i det. Anledningen till detta är att man vill vara så effektiv som möjligt. Om en av vägarna visar sig vara en återvändsgränd behöver man inte börja om från början utan kan fortsätta med alternativ två.

Soldaterna är utrustad med Minröjare 3, en typ av metalldetektor, samt kroppsskydd Amröj med byxa och väst som ger splitterskydd. Varje gång detektorn piper till byter man riktning, vilket innebär att det kan bli väldigt krokiga stigar man arbetar fram och arbetet är tidskrävande. Den säkrade vägen färgmarkeras.

Påfrestande uppgift

Att stå stilla under lång tid kan vara påfrestande även för den utan skador och man vill inte att personen ska snubbla till eller ramla utanför det säkra området när det väl är dags att röra sig igen. Därför ska han stöttas när det är dags att ta de försiktiga stegen ut.

 

Ett moment av det här slaget tar lång tid och kräver full koncentration. Man ska vara fokuserad på det man gör och samtidigt kunna hantera de eventuella störningar som kan uppstå runt omkring. Detta kräver som allt annat träning och övningen idag har varit ett första steg på vägen. Den här gången har det gått bra och gruppen har löst sin uppgift.