Under Östersjöns yta

Ubåten Södermanland är just hemkommen från den stora svenska övningen Swenex. Under en dryg veckas tid har man övat med och mot ytfartyg från övriga marinen.

Ubåtens känsliga sonar, som består av hundratals mikrofoner, är huvudmetoden att spana efter andra fartyg Foto: HMS Södermanland/Försvarsmakten
Torperna är huvudvapnet, de lastas genom en lucka på ubåtens däck.
Torperna är huvudvapnet, de lastas genom en lucka på ubåtens däck. Foto: HMS Södermanland/Försvarsmakten
Torperna är huvudvapnet, de lastas genom en lucka på ubåtens däck. Foto: HMS Södermanland/Försvarsmakten

Att öva på detta sätt i svenska vatten är viktigt. Försvarsmakten och i detta fall marinen ska kunna lösa uppgifter både hemma och utomlands. Insatser och stora internationella övningar måste kompletteras med dessa svenska övningar.

Övningen har inkluderat många välkända uppgifter för besättningen. Torpeder har avfyrats, man har legat tyst och spanat men också övat CBRN-moment. CBRN står för chemical, biological, radiological och nuclear där övningen går ut på: "Hur skyddar vi oss som ubåt mot just kemisk, biologisk och nukleär krigsföring?"

Ett annat moment i övningen var ett så kallat IKFN-moment; Ingripande vid Kränkning, Fred och Neutralitet. Här spelade Södermanland en kränkande ubåt. En rapport skickades till MTS, MarinTaktiska Staben, som satte in ytstridsfartyg mot ubåten. 

Lite sömn, god mat, många koppar kaffe och ständiga övningar är vad som bjuds när besättningen utför sina uppgifter under ytan någonstans i Östersjön.