Tillslag mot ammunitionsupplag

Efter det att den Nordiska stridsgruppen, NBG, tipsats om att mystiska bilar rörde sig nattetid i närheten av en större byggnad i Eksjö östra industriområde, agerade styrkan snabbt. En spaningspatrull kunde efter några dagars spaning rapportera att det troligen rörde sig om ett illegalt ammunitionsupplag.

Efter att ha oskadliggjort bevakningen utanför huset tar sig soldaterna snabbt in. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Den skadade soldaten tas om hand av sjukvårdare.
Den skadade soldaten tas om hand av sjukvårdare. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Ammunitionsgömman genomsöks noggrant.
Ammunitionsgömman genomsöks noggrant. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Ammunitionsröjningsruppen dokumenterar en del av upplaget.
Ammunitionsröjningsruppen dokumenterar en del av upplaget. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Den skadade soldaten tas om hand av sjukvårdare. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Ammunitionsgömman genomsöks noggrant. Foto: Jens Ramhöj/Försvarsmakten
Ammunitionsröjningsruppen dokumenterar en del av upplaget. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten

Det finska kompaniet fick uppgiften: "Tag och säkra misstänkt ammunitions- och vapenupplag i Eksjö östra industriområde. Omhänderta personal på platsen och lämna över dessa till militärpolisen (MP). Konfiskera ammunition och materiel. Var beredd att förstöra ammunitionen på därför förberedd plats".

Kompaniet rycker fram

Efter ordergivning på grupperingsplatsen tog sig kompaniet på olika vägar fram till en plats i närheten av den misstänkta byggnaden. En ring slogs kring området för att kunna ha kontroll över vem som kom in och ut. Soldaterna som fått uppgiften att ta det misstänkta huset lämnade pansarskyttefordon och fortsatte framryckningen till fots för att vara beredda om något skulle hända.

Ett vapen öppnar eld

Plötsligt blev de beskjutna från huset. Soldaterna besvarade snabbt elden men fick en egen skadad som omhändertogs av en sjukvårdare. En annan grupp avancerade snabbt fram emot de som beskjutit dem och tog dem som fångar. NBG soldaterna var nu framme och hade huset under bevakning. Ett flertal grupper gjorde sig beredda att gå in.

"Det här är ett EU förband! Lämna omedelbart byggnaden. Kom ut med händerna över huvudet!" En högtalare dånade över området.

När det inte hände något stormade de finska soldaterna snabbt in i byggnaden och genomsökte den, rum för rum. I ett av rummen hördes ljud och en chockgranat kastades in varefter soldaterna stormade in i rummet. Skottlossning utbröt. En fiende togs tillfånga.

Ammunitionsröjarna rycker in

När byggnaden säkerhetsmässigt var klar genomsöktes den igen efter ammunition och vapen. I anslutning till ett antal ammunitionslådor låg en osäkrad handgranat. Plutonchefen rapporterade detta och fick stöd av den svenska ammunitionsröjningsgruppen som fanns tilldelat förbandet. En sådan grupp är specialutbildade på att oskadliggöra konventionella ammunitionseffekter.

Chefen för gruppen gav snabbt order och tog sig fram till objektet. Efter att ha dokumenterat ammunitionsupplaget oskadliggjordes granaten och all ammunition kunde fraktas bort. Uppdraget var lyckat och fullgjort!