Test av fysisk förmåga

– Kom igen! Bara 10 sekunder till! Ropen ekar genom gymnastiksalen när koncentrerade soldater och officerare ger det sista. Nu gäller det att bita ihop. Det är test av fysisk förmåga för dem som går kurs för att bli testledare i Försvarsmakten.

Sofia genomför momentet rygghäng med assistans av Anthon. Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Nyutexaminerade testledare vid trosskompaniet fr.v Emil , Fredrik, Anthon, Sofia.
Nyutexaminerade testledare vid trosskompaniet fr.v Emil , Fredrik, Anthon, Sofia. Foto: Monika Olsson/Försvarsmakten
Nyutexaminerade testledare vid trosskompaniet fr.v Emil , Fredrik, Anthon, Sofia. Foto: Monika Olsson/Försvarsmakten

I Försvarsmakten är den fysiska statusen viktig, så viktig att träning är ett obligatoriskt inslag i arbetsveckan. Alla ska schemalägga tre timmar träning som vilket arbetspass som helst. Förutom detta grundkrav finns det tilläggskrav för de medarbetare som tillhör insatsförbanden.

För de förband som ingår i insatsbataljonen i Nordic Battlegroup, NBG 11 är dessa tilläggskrav multitest och fälttest. Multitestet omfattar styrkemoment som armböj, sit ups, upphopp, rygghäng och armhäng. Fälttestet går ut på att förflytta sig 2km med stridsutrustning.

Utbildningen som testledarna genomgår är en kvalitetssäkring för att testen av tilläggskraven ska genomföras på samma sätt oavsett om testerna genomförs i norr eller söder. Kursen genomfördes under två dagar vid Ingenjörsregementet i Eksjö.

Från P 4 deltog tre soldater och en officer på kursen. Soldater som var med är alla från olika plutoner på trosskompaniet i NBG11.

 – Det är lite unikt att soldater utbildas till testledare säger kapten Fredrik Andersson, fysansvarig på kompaniet som själv deltog i kursen. Syftet med detta är dels att avlasta plutoncheferna med genomförande av uppföljningen av plutonernas fysiska status dels att fungera som en sporre för sina kamrater i den dagliga fysiska träningen.

– På P 4 har vi morgonfys minst tre dagar i veckan, oftast fyra. Detta har blivit en naturlig rutin på förbandet och upplevs mycket positivt av soldater och befäl. Vi har den unika situationen att utbildningen har anpassats till den fysiska träningen och inte tvärtom, fortsätter Fredrik.

Soldaterna på det två kompanier P 4 ansvarar för till NBG11, ett skyttekompani och ett trosskompani, tränar nu regelbundet för att till NBG11:s beredskapsperiods början ha uppnått den fysiska förmåga som krävs.

- I bataljonen i NBG 11 gör vi ingen skillnad på vilken kategori av förband eller vilken tjänst man innehar, alla ska ha samma fysiska status. Detta är ett led i den expeditionära inställning man måste ha för att vara ett beredskapsförband. Alla bör kunna lösa alla uppgifter. Detta kräver en god fysik, avslutar Fredrik.