Tack till Kosovo-soldater

– Jag vill på mina och regeringens vägnar tacka er för den utmärkta insats ni gjort i Kosovo. Ni har alla valt att ta risker för att värna andras säkerhet och Sveriges intressen. Ni har varit ifrån vänner och familj under långa perioder, sa Försvarsminister Sten Tolgfors under sitt tal till de nyss hemanlända soldaterna från Kosovo, KS 21.

Överbefälhavaren general Sverker Göranson delar ut medaljer. Foto: Kristina Swaan/Amf1/Försvarsmakten
Försvarsministern Sten Tolgfors tackar soldaterna för deras insatser i sitt tal.
Försvarsministern Sten Tolgfors tackar soldaterna för deras insatser i sitt tal. Foto: Kristina Swaan/Amf1/Försvarsmakten
Löjtnant Eric Winquist från Amf 1 är nöjd med insatsen.
Löjtnant Eric Winquist från Amf 1 är nöjd med insatsen. Foto: Kristina Swaan/Amf1/Försvarsmakten
Förbandschefen KS 21 överstelöjtnant Lena Persson Herlitz tackar soldaterna för insatsen.
Förbandschefen KS 21 överstelöjtnant Lena Persson Herlitz tackar soldaterna för insatsen. Foto: Kristina Swaan/Amf1/Försvarsmakten
Försvarsministern Sten Tolgfors tackar soldaterna för deras insatser i sitt tal. Foto: Kristina Swaan/Amf1/Försvarsmakten
Löjtnant Eric Winquist från Amf 1 är nöjd med insatsen. Foto: Kristina Swaan/Amf1/Försvarsmakten
Förbandschefen KS 21 överstelöjtnant Lena Persson Herlitz tackar soldaterna för insatsen. Foto: Kristina Swaan/Amf1/Försvarsmakten

När snön föll som mest samlades KS 21 styrkan på armémuseets innergård för den traditionella medaljceremonin som följer efter genomförd internationell insats. Många anhöriga hade samlats för att ta emot sina soldater och hedra dem för deras insatser.

Försvarsministern, Sten Tolgfors, inledde ceremonin med tal. Sedan delade överbefälhavaren general Sverker Göranson ut medaljer till alla soldater och officerare och passade på att personligen tacka dem.

Styrkan har tjänstgjort i Kosovo under sju månader. För drygt en vecka sedan överlämnades befälet till nästa kontingent, KS 22.
Den första insatsen i Kosovo började i oktober 1999 och Försvarsmaktens förband har i olika omgångar haft ansvar för den pågående insatsen. Amfibieregementet var ansvarigt för KS 21, och har även ansvarat för tidigare Kosovo missioner.

Kosovo Force (KFOR), är en NATO ledd internationell styrka, vars uppgift har varit att ansvara för att etablera och upprätthålla fred och säkerhet i Kosovo.
Sedan första insatsen har utvecklingen i landet gått åt rätt håll, därför är det nu möjligt att minska den pågående insatsen vilket genomförs i och med KS 22.

Löjtnant Eric Winquist från Amfibieregementet har under sju månader tjänstgjort som plutonchef i amfibieskyttekompaniet (Bravo Company).
– Det har varit en bra mission, jag är oerhört stolt över mina kollegor och de soldater som jag har tjänstgjort med på min pluton. De har gjort ett jättebra jobb. En av utmaningarna har varit att testa ledarskapet. Som soldat kan man ibland uppfatta att det blir en del väntan om det inte händer något. Det är ju också en del i vardagen, men då måste jag som plutonchef kunna motivera och sporra soldaterna.

Våra soldater gör fantastiska insatser både när och fjärran. Det är dock på sin plats att också lyfta fram alla anhöriga till soldaterna. För att kunna fungera i ett insatsområde är det oerhört viktigt att ha ett stöd från sina nära och kära. Dem som är kvar hemma tar ett stort ansvar för att få det vardagliga att fungera.

– Tack för era insatser och ett fantastiskt bra arbete. Jag kommer alltid att komma ihåg den här tiden, avslutade chefen KS 21, överstelöjtnant Lena Persson Herlitz, när förbandet var uppställt för sista gången.