Sveriges första kvinnliga kontingentschef medaljerad

I veckan medaljerades den svenska förbandschefen Lena Persson Herlitz av den tjeckiske försvarsministern som tack för gott samarbete.

Förbandschefen Lena Persson Herlitz medaljeras med tjeckiska försvarsmaktens hedersmedalj av den tjeckiske försvarsministern Alexandr Vondra. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Lena Persson Herlitz tillsammans med ställföreträdande chefen för Kosovo Police Atifete Jahjaga.
Lena Persson Herlitz tillsammans med ställföreträdande chefen för Kosovo Police Atifete Jahjaga. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Tidigare i veckan besökte överbefälhavaren Sverker Göranson förbandet i Kosovo. Samverkansofficeren Tommy Wikström (till höger) visar runt ÖB och förbandschefen på biblioteket i Pristina.
Tidigare i veckan besökte överbefälhavaren Sverker Göranson förbandet i Kosovo. Samverkansofficeren Tommy Wikström (till höger) visar runt ÖB och förbandschefen på biblioteket i Pristina. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Lena Persson Herlitz tillsammans med ställföreträdande chefen för Kosovo Police Atifete Jahjaga. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten
Tidigare i veckan besökte överbefälhavaren Sverker Göranson förbandet i Kosovo. Samverkansofficeren Tommy Wikström (till höger) visar runt ÖB och förbandschefen på biblioteket i Pristina. Foto: Evelina Bomark/Försvarsmakten

Den svenska förbandschefen Lena Persson Herlitz är den första svenska kontingentschefen som är kvinna i utlandsstyrkan och den första kvinnliga förbandschefen inom KFOR (Kosovo Force). I förra veckan medaljerades Lena Persson Herlitz av den tjeckiske försvarsministern Alexandr Vondra med Tjeckiska försvarsmaktens hedersmedalj. Vondra var i Kosovo för att tacka sina soldater och förbandens samarbetspartners och i samband med besöken hölls en medaljceremoni där soldater ur de bägge förbanden medaljerades.
– Det är alltid trevligt att bli uppmärksammad för sina insatser; men det är egentligen mitt förband som ska ha beröm. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit och mina soldater har gjort en fantastisk insats i tre parallella spår: operativ verksamhet, omstrukturering av Sveriges bidrag till KFOR samt förberedelser för avveckling av Camp Victoria, säger Lena Persson Herlitz.

Som kontingentschef går Lenas arbete ut på att samordna både det svenska förbandets arbete och samarbetet länderna i KFOR (Kosovo Force) emellan. Det blir många möten med med andra kontingentschefer och företrädare för KFOR, internationella organisationer och Kosovo.
– Den internationella miljön är verkligen dynamisk och intressant att arbeta i, vilket inte minst har karakteriserats med genomförda besök hos chefer på olika nivåer inom Kosovos institutioner där man inser att det finns andra sätt att lösa saker och ting än den svenska modellen föreskriver, säger Lena.

Lena Persson Herlitz kan snart summera en genomförd instats, sex och en halv månad i Kosovo. Sex och en halv månad som handlat om både vardaglig verksamhet och förändring inför framtiden.
– Historiens vingslag har känts eftersom förbandet har varit operativt samtidigt som vi har planerat och genomfört såväl omstrukturering som avveckling. En ny Kosovo-resolution antogs enhälligt av FN:s generalförsamling i september och dessförinnan meddelade International Court of Justice (ICJ) att utropandet av Kosovos självständighet inte bryter mot internationella rätt. Ett annat viktigt steg för KFOR och det svenska förbandet var överlämnandet av säkerhetsansvaret för klostret i Gracanica till Kosovos polis i augusti, säger hon.

Förbandet som tar över efter KS 21 kommer att bestå av stabsofficerare och rådgivare inom SSR samt samverkansofficerare. Det kommer att vara fokus för Sveriges militära engagemang i Kosovo i framtiden. Lena är övertygad om att svenska försvarsmakten även i fortsättningen kommer att göra mycket gott för Kosovo.
– Besöken vid de institutioner där vi har rådgivare har varit berikande och det är med stor tillförsikt som jag ser framtiden an, med så professionella och drivande rådgivare som stöttar Kosovos utveckling, säger Lena