Svenska trupper i strid

Svenska trupper, Från PRT MeS, på patrull tillsammans med afghanska styrkor väster om Mazar-e-Sharif hamnade i strid på torsdagsmorgonen. Striderna varade i drygt en timme.

Enligt de första rapporterna fanns inga uppgifter om skadade svenska eller afghanska soldater. Truppen blev beskjuten med finkalibrig eld av okända gärningsmän i området cirka 40 kilometer väster om Mazar-e-Sharif.

Stöd från attackflyg kallades in. Sedan striderna avklingat fortsatte soldaterna med den planerade verksamheten.