Stupad soldat på Camp Northern Lights

Kenneth Wallin, som dödades under lördagens strider, är nu förd till den svensk-finska campen i Mazar-e-Sharif. Han finns i förbandets utrymme för omkomna och vaktas av en hedersvakt. Transport hem till Sverige är planerat till tisdag den 19 oktober. En minnesstund kommer att hållas på campen under måndagen där soldaterna kan visa sina hedersbetygelser till sin stupade kamrat.

Flaggorna vajar på halv stång idag på campen i Mazar-e-Sharif. Foto: Elina Katamajäki/Finlands försvarsmakt
Chefen för den svenska kontingenten, överste Gustaf Fahl.
Chefen för den svenska kontingenten, överste Gustaf Fahl. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Chefen för den svenska kontingenten, överste Gustaf Fahl. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

Vid gårdagens strider patrullerade en mekaniserad pluton med cirka 25 soldater och stridsfordon 90 under större delen av dagen området 40 kilometer väster om Mazar-e-Sharif. Klockan 17.00 lokal tid rapporterade de fientlig beskjutning av finkalibrig eld. Elden besvarades av svenska förband.

– En pluton som var grupperad vid den framskjutna observationsposten i byn Ali Zayi, cirka 6-7 kilometer därifrån, uppfattar detta och meddelar att de omedelbart kommer att understödja med två grupper på cirka 25 soldater och ytterligare pansarfordon. En pansarterrängbil 203 och en personterrängbil 6 (RG 32), säger Gustaf Fahl, chef för FS 19.

Under framryckningen till den beskjutna plutonen exploderar utan förvarning en vägbomb, tillverkad av stridsvagnsminor, under pansarterrängbilen. 

Sjukvårdsresurser begärs omedelbart och en amerikansk sjukvårdshelikopter skickas från den tyska basen Camp Marmal. Under tiden genomför soldaterna på plats omhändertagande av skadade. Ytterligare förstärkning skickas också till platsen från Camp Northern Lights (CNL).

När helikoptern anlände till skadeplatsen togs Kenneth Wallin, som var svårast skadad, omhand. Han fördes med den till det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal. Ambulanshelikoptern eskorterades av en attackhelikopter på väg till sjukhuset. En andra helikopter hämtar strax därefter upp ytterligare en soldat med lindrigare skador som också förs till det tyska fältsjukhuset.

Samtidigt som helikoptrar och sjukvårdspersonal tog hand om skadade försvarade övriga enheter området runt detonationsplatsen. När förstärkningen från CNL anlände hjälpte de till med bland annat ammunitionsröjning och arbetet med att bärga det utslagna fordonet. Under natten fanns omkring 50-60 soldater i området.

– Vid tiotiden i dag var det skadade fordonet fortfarande kvar i området. Bärgning kommer att ske under det kommande dygnet, säger Gustaf Fahl.

Omkring klockan 13.00 på söndagen, lokal tid, var Kenneth Wallins pluton åter på CNL. De genomför nu avlastningssamtal inom grupperna och i plutonen där man pratar igenom vad som hänt. Vid behov finns extra stöd på förbandet.

Operationen väster om Mazar-e-Sharif fortsätter.