Stridskontakter onsdagen den 29 september

Försvarsmakten har rapporterat om två strider där egna förband tillhörande Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif (PRT MeS) varit i strid under den gångna onsdagen.

Den första sammanstöten inträffade väster om Sheberghan under ett gemensamt patrulluppdrag med afghanska säkerhetsstyrkor i enlighet med det som tidigare rapporterats om denna händelse. Den närmare platsen för stridskontakten ligger strax väster om det svensk-finländska ansvarsområdet i provinsen Faryab, distriktet Dowlatabad.

Under striden som följde när motståndarna besköt den afghan-svenska patrullen tvingades angriparna att lämna området utan att få med all egen materiel från platsen. Bland annat beslagtogs två motorcyklar, diverse ammunition och annan bevismaterial i form av kläder.

Väster om Mazar-e-Sharif

Vid det andra tillfället hade en finländsk pluton mitt på dagen säkrat ett område kring en hemmagjord bomb som bland annat bestod av diverse granater. Platsen var i anslutning till en vägtrumma mellan byn Arzan Kar och Ringväg 5. Det var inför röjningen av denna laddning som förbandet besköts från väster. Beskjutningen med finkalibriga vapen och minst två raketgevärsskott varade endast en kort stund. Läget på platsen blev snart lugnt. Förband ur det svensk-finländska PRT:t bemannade övergångarna över Balkhfloden i anslutning till händelsen. Det var vid en sådan övergång som en misstänkt person greps av afghansk polis när han försökte lämna området norr om floden för att sätta sig i ”säkerhet” på den södra sidan.

Vid niotiden på kvällen hade lugnet åter lagt sig i området och så har det varit sedan den tidpunkten.

Under dessa stridskontakter har ingen egen personal skadats, vare sig afghansk, finländsk eller svensk.

Den gripne har förts vidare av polisen till förvar inom den afghanska polisen.