Stort svenskt deltagande på Joint Warrior 2010

Totalt 143 personer och fjorton JAS 39 Gripen från 171:a stridsflygdivisionen i Kallinge och 211:e stridsflygdivisionerna i Luleå, ingår i den svenska styrkan som deltar i årets Joint Warrior-övning. Bas för övningen, som pågår mellan den 4 till den 14 oktober, är Lossiemouth i Skottland.

Överstelöjtnant Fredrik Holmbom, kontingentschef för den svenska delegationen. Foto: Johan Brolin/Försvarsmakten

Joint Warrior är i grunden en marinövning som stöds av luftstridskrafter. Sverige har deltagit även tidigare, då med F 21 som representanter för det svenska flygvapnet. Övriga deltagande länder är USA, Skottland och England.

Syftet med det svenska deltagandet är att öva och utbilda Försvarsmaktens insatsförband genom att öka den operativa förmågan hos luftstridskrafterna i samverkan med marin och arméförband. Vidare skall interoperabiliteten förbättras genom erfarenhetsutbyte med Nato och Partnership for peace-förband.

Kontingentschef för den svenska delegationen är överstelöjtnant Fredrik Holmbom, F 21.
– Mina förhoppningar under övningen är att 211:e stridsflygdivisionen tar ytterligare ett steg inför beredskapsperioden 2012 och att 171:a stridsflygdivisionen får ett kvitto på att de ligger rätt i övningsserien inför sin beredskap 2011 i Nordic Battlegroup. Dessutom har jag stora förväntningar på all personal – att det svenska flygvapnet upplevs vara professionellt, säger han och fortsätter.
– Det är viktigt för flygvapnet att komma ut och mäta sina färdigheter med andra nationer. Lika viktigt är det att ge personalen möjligheter att arbeta i en internationell miljö för eventuella framtida internationella uppdrag.

Den svenska delegationen är till huvuddelen baserade på Royal Air Force-basen i Lossiemouth i norra Skottland.

– Uppstarten av övningen har gått bra. Vi har blivit väl omhändertagna av våra skotska värdar och kommit på plats så att vi kan börja öva på måndagmorgon, berättar han.

Tyvärr var vädret över Nordsjön på fredagen var så hårt att stridsflygplanen inte kunde flyga från F 21 utan tvingades stanna kvar i Luleå. De kommer att flygas över under måndag den 4 oktober.

– Detta kommer inte att påverka övningen i någon större utsträckning utan vi flyger med reducerad styrka tills att alla plan är på plats, avslutar Fredrik Holmbom.