Stort intresse för soldatyrket

– Hur ofta åker man på övning?– Hur hög är lönen egentligen?– Vilka kängor får en soldat ha?Frågorna var många när Försvarsmakten i Halmstad bjöd in till informationsdag på Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS) om vilka möjligheter som finns att jobba som soldat eller utbilda sig till yrkesofficer.

Kristina Bergström, Kim Torstensson och Fredrik Folkesson blev kompisar i lumpen på Lv 6, och längtar tillbaka till det militära livet och gemenskapen. Lars Folkesson och Bob Rosell får svara på många frågor om soldatyrket. Foto: Selma Sedelius Försvarsmakten
Sergeant Magnus Robinson från Lv 6 visar luftvärnsrobot 23 för Jonatan Heberlein, som har frågor om både robotsystemet och möjligheterna att jobba som soldat.
Sergeant Magnus Robinson från Lv 6 visar luftvärnsrobot 23 för Jonatan Heberlein, som har frågor om både robotsystemet och möjligheterna att jobba som soldat. Foto: Selma Sedelius Försvarsmakten
Simon Stråhle gjorde lumpen som mekaniker på en av marinens korvetter. Nu är han intresserad av jobb i teknisk tjänst och ställer frågor till Mats Dacke, studerande på specialistofficersutbildningen.
Simon Stråhle gjorde lumpen som mekaniker på en av marinens korvetter. Nu är han intresserad av jobb i teknisk tjänst och ställer frågor till Mats Dacke, studerande på specialistofficersutbildningen. Foto: Selma Sedelius Försvarsmakten
Sergeant Magnus Robinson från Lv 6 visar luftvärnsrobot 23 för Jonatan Heberlein, som har frågor om både robotsystemet och möjligheterna att jobba som soldat. Foto: Selma Sedelius Försvarsmakten
Simon Stråhle gjorde lumpen som mekaniker på en av marinens korvetter. Nu är han intresserad av jobb i teknisk tjänst och ställer frågor till Mats Dacke, studerande på specialistofficersutbildningen. Foto: Selma Sedelius Försvarsmakten

Inbjudan riktade sig främst till före detta värnpliktiga på Lv 6 och FMTS, som redan nu är kvalificerade för att ta anställning som soldater.
– Vi kan erbjuda en spännande arbetsplats som erbjuder gott kamratskap och personlig utveckling, förklarade major Robert Trupp vid den inledande informationsstunden.
Efteråt fick besökarna själva gå runt och titta på fordon och annan materiel som stod uppställd, och tala med anställda soldater, befäl och studerande vid specialistofficersutbildningen. En av dem som kommit är Johan Elmström som gjorde lumpen på tekniska plutonen vid FMTS, och som är sugen på att komma tillbaka som soldat. Han frågar Martin Hultqvist som blev anställd soldat efter sommaren om allt från kängor till boende.
– Det som lockar handlar mycket om kamratskap, och så att få syssla med den tekniska tjänsten, det som är en del av mitt intresse, säger han. I Försvarsmakten får man göra sånt som man inte får göra i övriga samhället – allt från fordon till att vara ute och köra i skogen.

Simon Stråhle muckade från korvetten HMS Gävle i december, efter värnpliktsutbildning som mekaniker. Nu är han intresserad av teknisk tjänst på något sätt, kanske först som soldat och så småningom som specialistoffier:
– Jag gillar när arbetet är uppstyrt och man vet vad man ska ta itu med, det passar mig perfekt, säger han.
Han är nöjd med informationsdagen och tycker att han fått bra svar på sina frågor.

En bit bort står fyra kompisar som gjorde lumpen ihop vid 82:a insatskompaniet på Lv 6 och nu alla funderar över olika möjligheter att komma tillbaka.
– Det kanske är en klyscha, men den här gemenskapen går nog inte att finna någon annanstans, säger Kristina Bergström, som började längta tillbaka ungefär en vecka efter muck, och Fredrik Folkesson håller med:
– Det är ett annorlunda arbete, man får vara med om utveckling och äventyr.

Fortfarande finns vakanta befattningar att söka under hösten 2010, annars blir det nya soldattjänster från nyår 2011. I hemvärnet går det att tjänstgöra med kontrakt på fyra eller åtta dygn, samtidigt som man studerar eller jobbar. Läs mer om de olika möjligheterna på FMTS och Lv 6 sidor via länkarna nedan.

1. teknisk bataljon vid FMTS söker soldater
Jobba som soldat på Lv 6 i Halmstad