Starka intryck i Bosnien

84 blivande specialistofficerare lämnade Militärhögskolan i Halmstad under en oktobervecka för att på plats i Bosnien studera och lära av olika händelser som inträffade under den tid då Sverige hade styrka på plats i området.

Vid en före detta serbisk stabsplats redogör Gösta Malmqvist för artilleribeskjutningen mot Sarajevo under belägringen av staden fram till 1995. Foto: Emil Lindskog/Försvarsmakten
Byggnad i Sarajevo som bär spår av granatbeskjutning. Bosnierna bekämpade krypskyttar som höll till i husen under belägringen.
Byggnad i Sarajevo som bär spår av granatbeskjutning. Bosnierna bekämpade krypskyttar som höll till i husen under belägringen. Foto: Max Christensen/Försvarsmakten
Minnesplatsen för de 8000 bosniska muslimska pojkar och män(12-77 år) som föll offer i folkmorden i Srebrenica den 10 juli 1995.
Minnesplatsen för de 8000 bosniska muslimska pojkar och män(12-77 år) som föll offer i folkmorden i Srebrenica den 10 juli 1995. Foto: Emil Lindskog/Försvarsmakten
Familjen Kolar driver ett museum vid tunneln som grävdes för att försörja Sarajevo med förnödenheter från den FN-kontrollerade flygplatsen.
Familjen Kolar driver ett museum vid tunneln som grävdes för att försörja Sarajevo med förnödenheter från den FN-kontrollerade flygplatsen. Foto: Emil Lindskog/Försvarsmakten
Byggnad i Sarajevo som bär spår av granatbeskjutning. Bosnierna bekämpade krypskyttar som höll till i husen under belägringen. Foto: Max Christensen/Försvarsmakten
Minnesplatsen för de 8000 bosniska muslimska pojkar och män(12-77 år) som föll offer i folkmorden i Srebrenica den 10 juli 1995. Foto: Emil Lindskog/Försvarsmakten
Familjen Kolar driver ett museum vid tunneln som grävdes för att försörja Sarajevo med förnödenheter från den FN-kontrollerade flygplatsen. Foto: Emil Lindskog/Försvarsmakten

– Jag är mer positivt inställd till mitt yrkesval nu, säger Kristoffer Mihailovic. Man kan läsa hur mycket som helst om något utan att riktigt förstå, men nu har vi ”tagit på” händelserna. Jag vet att FN och svenskarna på plats gjorde skillnad, och jag vill också göra det, förklarar han.

Varmt mottagande i Vares

Under resan besöktes olika strategiska platser där svensk personal befunnit sig under Bosnienkriget, bland annat Sarajevo, Srebrenica, Stupni Do och Vares. I Vares finns svenskarnas stabiliserande insats fortfarande närvarande i människors medvetande efter den gisslansituation som utspelade sig i två av stadens skolor under kriget. Lokalbefolkningen på det centrala torget följde nyfiket de studerandes diskussion om de svåra beslutssituationer våra soldater och chefer hade att hantera i samband med händelsen. Via det bosniska följebefälet uttrycktes med värme den tacksamhet man fortfarande kände över svenskarnas insats, vilket verkligen berörde de studerande på ett inspirerande sätt.

Känsloladdat lärande

– Vi genomför fältövningen i Bosnien för att våra studerande ska förstå hur ämnesområdena säkerhetspolitik, taktik, teknik och ledarskap påverkar varandra i en konflikt, säger Lars Lindén, utbildningschef på Militärhögskolan i Halmstad. Att det finns väldokumenterade svenska erfarenheter från området gör det lättare för de studerande att sätta sig in i situationen.

De studerande fick själva ta ett stort ansvar för lärandet genom att, med hjälp av sina basgrupper och handledare, redogöra för de händelser som utspelat sig på de utvalda platserna. Redovisningarna förbereddes noga hemma i Sverige genom faktainsamling, och i Bosnien låg fokus på händelseförloppet ur soldat- och gruppchefsperspektivet.
– Det som har hänt blir oerhört konkret när man till exempel ser skotthålen i husväggarna, och verkligen förstår hur befolkningen har haft det, säger Max Christensen.
– Nu förstår man vad krig innebär, och det är svårt att ta in att ett civiliserat land där det dagliga livet inte har varit helt olikt det liv vi har i Sverige kan förfalla och hamna i ett krigstillstånd, resonerar Gösta Malmqvist.
Även om ursprungsproblemen, som grundar sig i historiska konflikter, inte är lösta är de överens om att landet idag har mycket bättre förutsättningar att lösa sina konflikter än när kriget utbröt.

Resan bjöd på många starka intryck och värdefulla insikter, allt från pirrande förväntan till djupaste medkänsla och känslor av sorg.
– Känslorna gick upp och ner under hela resan, konstaterar Max Christensen. På vissa platser var man mycket nära gråten. Soldaten Kenneth Wallin stupade i Afghanistan medan vi var i Bosnien, och vi höll en mycket känsloladdad minnesstund för honom på minnesplatsen för offren i Srebrenica.

Alla tre sätter stort värde på att så tidigt i sin specialistofficersutbildning ha fått göra den här resan.
– På det här sättet har vi verkligen lärt för vår egen skull, avslutar Kristoffer Mihailovic.
Känslorna och intrycken från den här resan är något jag kommer att ha med mig resten av mitt liv.