Soldat med dubbla roller

Iförd kamouflageuniform ser Daniel Jerdén ut som vilken soldat som helst, men han är Core Battalions legal adviser, den juridiska rådgivaren. Daniel talar ledigt om insatsregler och lagtexter för att sedan gå in i sin andra roll, där grunden är en soldat bland andra soldater.

Daniel Jerden är en soldat bland andra soldater med full beväpning, han är också juridisk rådgivare. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten

Daniel Jerdéns roll som legal adviser är att vara rådgivare på alla nivåer; från pluton- till stabschefer ingående i Core Battalion, huvuddelen av Nordic Battlegroup, NBG. Daniel ska i sin roll fungera som ett bollplank för juridiska frågor.
– Det kan komma frågor om allt ifrån ”Får vi köra på den här åkern?” till disciplinåtgärder, berättar Daniel.

Men Daniel sitter inte bara och väntar på att ge råd, han är aktiv och söker upp frågor där han kan stå till tjänst.
– Ibland måste jag vara den tråkiga ”nej-sägaren” och säga att ”sådär får vi inte göra”, skrattar Daniel.

Grunden för sin utbildning la Daniel under sin värnplikt som amfibiesoldat, och fortsatte efter en tid sin militära bana genom att ingå i en skyttegrupp som gruppchef både i Makedonien och Kosovo. Därefter studerade han juridik och gjorde en civil karriär på en advokatbyrå och därefter hos Linköpings tingsrätt. Daniel sökte sig senare tillbaka till Försvarsmakten, för att ingå i NBG.
– Att få arbeta här är lite av ett drömjobb för mig, om än tillfälligt, så när jag fick tjänstledigt från domstolen var det bara att hoppa på! berättar Daniel. Nu bor han där utrustningen finns, och ser ut att trivas med det.

Den största utmaningen i sitt arbete beskriver han som att vara pedagogisk, att koka ner massan till någonting mer begripligt, så att alla förstår, tolkar och kan tillämpa lagar och regler. I Daniels befattning som juridisk rådgivare ligger därför även en utbildningsroll, där han utbildar så väl soldater som stabschefer i vad man får, och inte får, göra med allt ifrån insatsregler till uppförande.
– Men sunt förnuft är den bästa internationella regeln, avslutar Daniel. Med sunt förnuft kommer man långt!