Sök jobb på I 19

Nu anställer pansarbataljonen vid Norrbottens regemente soldater. Försvarsmakten omstrukturerar nu från ett värnpliktsförsvar till ett insatsförsvar. Norrbottens pansarbataljon söker nu gruppchefer och soldater till 191. mekaniserade bataljonen och då främst fordonsförare men även andra tjänster är sökbara.

Sista ansökningsdag är fredag den 26 november 2010. Du som antas för tjänstgöring kommer att påbörja din anställning måndag den 14 februari 2011. Sök redan nu!

Läs mer...