Sök jobb på A 9

Nu anställer Artilleriregementet soldater. Bataljonen kommer successivt fyllas upp och kommer preliminärt att vara uppfylld från 2014 med cirka 300 soldater.

I och med omstruktureringen av Försvarsmakten, från ett värnpliktsförsvar till ett försvar med anställda soldater och förband söker Artilleriregementet nu dig som är villig att tjänstgöra som gruppchef eller soldat på 91. artilleribataljonen.

Läs mer...

Inte gjort lumpen?  Sök den nya frivilliga grundutbildningen. Ansökningsperioden är 18 oktober till 28 november.

Till ansökningssidan...