Skarpt samarbete i fokus

Vid flygfältet Hagshult träffades ett tjugotal personer från olika arbetsgivare, de representer olika myndigheter i samhället. Vissa var klädda i brandmansuniform, beredda för utryckning inom loppet av tjugo sekunder. Alla har dock en gemensam arbetsuppgift, att förebygga olyckor och rädda liv.

Det var en unik blandning av uniformer denna eftermiddag vid Haghults flygfält. Foto: Marcus Boberg/informationssoldat
Försvarsmakten visade den civila räddningstjänsten hur stark bepansringen är på deras fordon.
Försvarsmakten visade den civila räddningstjänsten hur stark bepansringen är på deras fordon. Foto: Marcus Boberg/informationssoldat
Brandingenjör Johan Rönmark har många tankar om samarbetet med den militära räddningstjänsten.
Brandingenjör Johan Rönmark har många tankar om samarbetet med den militära räddningstjänsten. Foto: Marcus Boberg/informationssoldat
Försvarsmakten visade den civila räddningstjänsten hur stark bepansringen är på deras fordon. Foto: Marcus Boberg/informationssoldat
Brandingenjör Johan Rönmark har många tankar om samarbetet med den militära räddningstjänsten. Foto: Marcus Boberg/informationssoldat

Att militär verksamhet innebär risker är ingen hemlighet. Utvecklade vapen och bepansrade fordon gör att säkerheten är av hög prioritet. Försvarsmakten bjöd in till en träff mellan militär och civilräddningstjänst. Detta skedde en eftermiddag under Initial Effort, IE10. Allt för att vara redo om en olycka skulle inträffa.

Pantzar, splitterskydd och pansar

Områdesövningsledaren, Magnus Pantzar, inledde träffen med att berätta hur de mest använda fordonen i Nordic Battlegroup är uppbyggda. Han beskrev skillnaderna mellan civila och militära fordon och förklarade att de militära fordonen är väldigt svåra att ta sig in i under ett räddningsarbete. Detta eftersom de har splitterskyddat glas och en kraftigt bepansrad kaross. 

Alla mötesdeltagarna gick sedan ut och utforskade ett antal militära fordon som stod uppradade på parkeringen. Det tog inte lång tid innan de civila gästerna började känna på karosserna och knacka nyfiket på det splitterskyddade glaset.

”Samspelet är viktigt”

Brandingenjör Johan Rönmark tycker att ett möte av det här slaget är intressant och väldigt viktigt. Under tiden som brandmännen tog sig en närmare titt på de militära fordonen så yttrade han en annan idé.
– Jag tror på gemensamma övningar, att träna på samspelet är väldigt viktigt så att allt fungerar när en olycka inträffar på riktigt, sa han.

Ljus framtid

Under utvärderingen fördes en givande diskussion mellan alla parter. Det kom fram ett antal idéer om hur utveckling av räddningstjänsten ska gå till.
– Det skulle vara bra om vi hade militära fordon som övningsobjekt att träna på, säger en brandman. En annan synpunkt som framfördes var att det borde finnas telefonlistor med direktnummer till respektive räddningstjänst.

Områdesövningsledaren förde också ett resonemang om framtiden. Han menade att det nya insatsförsvaret kommer leda till att räddningstjänstsoldaterna blir än mer kompetenta på sina uppgifter. Detta gör att den militära och civila räddningstjänsten kan utveckla räddningsarbetet tillsammans och kunna samverka under alla omständigheter.
– Den nya Försvarsmakten kan bli mer effektiv än den varit tidigare, nu får unga människor använda sina kunskaper till fullo, istället för att mucka när de är på topp, avslutade Magnus Pantzar.