Sjuk- och själavård i fokus

En av många funktioner som just nu övas i det stridande markförbandet i NBG, Core Battalion, är sjukvården. Denna livsviktiga funktion är just nu i en fas där enheter och grupper från olika förband och nationer ska synkas samman för att tillsammans bli riktigt vassa och effektiva om olyckan är framme.

I Nordic Battlegroup ingår Helikopter 15 som bland annat har till uppgift att transportera skadade från olycksplats till mer kvalificerad sjukvård. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Den "skadade" transporteras vidare i Bandvagn 309.
Den "skadade" transporteras vidare i Bandvagn 309. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Bataljonspastor Bertil Rosén.
Bataljonspastor Bertil Rosén. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Den "skadade" transporteras vidare i Bandvagn 309. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten
Bataljonspastor Bertil Rosén. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

De olika delarna i Försvarsmaktens sjukvård kan jämföras med den allmänna sjukvårdens olika steg. Försvarsmaktens kamrathjälp kan jämföras med första hjälpen vilket innebär att alla soldater har en grundläggande sjukvårdsutbildning som kan vara livsavgörande. Efter första hjälpen transporteras den skadade med ambulans, i Försvarsmakten används fordon som är likvärdigt utrustade, både avseende kvalificerad personal och material. Annat tranportmedel som används är Helikopter 15. Försvarsmaktens akutmottagning är i militära termer kirurgitroppen där läkare och sjuksköterskor arbetar. Efter att det akuta omhändertagandet gjorts placeras patienten på ett fältsjukhus. Där får de vård till dess att de är pigga nog att återgå i tjänst eller i värsta fall skickas hem. Vid sidan om den akuta sjukvården finns sjukvårdens förbandsplats, det vill säga vårdcentralen. Här kan soldaterna söka hjälp med allt från skoskav till mer allvarliga sjukdomar.

Stefan Good, som är sjukvårdsplutonchef i Nordic Battlegroup, säger att Försvarsmakten förutom kvalificerad akut sjukvård även arbetar mycket med att ta hand om kropp och själ.
– Det är mer fokus nu på att ta hand om mindre skador för att fokusera på att soldaten ska ”må bra”, säger han. Ibland kan det handla om att bara finnas där och lyssna, vara ett kamratstöd.

I Core Battalion är det bataljonspastorn Bertil Rosén som ansvarar för själavården. I jobbet som pastor är krishantering en viktig uppgift men Bertil betonar att delta i verksamheten och synas är minst lika viktigt.
– Det är då personer vågar komma fram och ta kontakt. Ibland kan det handla om att soldaten har hemlängtan och ibland kan det vara allvarligare saker som har hänt. Bertil vill uppmana alla soldater i Nordic Battlegroup att ta kontakt med honom om behov skulle uppstå.

Fortsatt utbildning kommer att genomföras där områden som avlastningssamtal, hur vi ser på varandra, vad gör vi om glade Pelle helt plötsligt blir tyst och aggressiv, kommer att lyftas.
– Vårt mål är att soldaterna efter insats ska komma hem hela till både kropp och själ, avslutar Bertil.